Skip to main content

Avgörande att koppla arbetssätt till resultat

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 10:41 CET

Skolinspektionen presenterade idag resultatet av en flygande inspektion om lärarstöd på några fristående gymnasieskolor.

– Det mest anmärkningsvärda med den här inspektionen är att Skolinspektionen inte har vägt något arbetssätt mot resultat, program eller elevsammansättning. Som de själva påpekar så ger inte forskningen svar på frågan om vilken arbetsform som är bäst. Det viktiga är hur arbetsformerna tillämpas av läraren. Skolinspektionens kommentar om att friskoleelever riskerar att lämna gymnasiet utan fullständiga betyg på basis av denna enda ögonblicksbild känns därför tendensiös, säger Claes Nyberg vd på Friskolornas riksförbund.

Det är viktigt att skilja på individuellt arbete under lärarledning - även om det inte sker i ett traditionellt klassrum - och ensamt arbete, där eleverna är helt lämnade åt sig själva utan möjlighet till stöd.

– Individuellt arbete med tillgång till lärarstöd är en viktig del av utbildningen på flera gymnasieskolor. En del har hög lärartillgänglighet, där eleverna förväntas vara i skolan, men där de på andra sätt än i ett traditionellt klassrum får det stöd de behöver för att nå individuellt uppsatta mål, säger Claes Nyberg.

Skolinspektionens flygande granskning är endast gjord på fristående gymnasieskolor.

– Jag tror att allmänheten är nyfiken även på hur kommunala gymnasieskolor arbetar och vilka resultat de har. Friskolornas riksförbund ser fram emot den diskussion om arbetssätt och resultat som Skolinspektionen nu utlovat och att det sker i verklig dialog med skolorna, säger Claes Nyberg.

 

För kommentarer:

Claes Nyberg, vd, 0703-854 854

För upplysningar:

Fredrika Fredmark, kommunikationschef,
0708-53 07 58

 

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Förbundet har idag cirka 600 medlemmar som tillsammans driver cirka 1000 enheter. Till våra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa förståelse bland allmänheten för våra medlemmars verksamhet.