Skip to main content

Elever på friskolor bättre på nationella prov

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 10:40 CET

Den genomsnittliga betygspoängen på ämnesproven i årskurs 6 var något högre i fristående skolor jämfört med kommunala skolor i samtliga ämnen. Det skriver Skolverket i ett PM som sammanfattar ämnesproven i årskurs 6 vårterminen 2013.

– Det är glädjande att svenska elever får så höga provbetyg i engelska, men eleverna har faktiskt rätt att uppnå kraven för godkänt provbetyg – i samtliga ämnen. Nu behöver alla skolor fokusera på att höja kvaliteten, säger Claes Nyberg, vd på Friskolornas riksförbund.

Störst skillnad mellan kommunala och fristående skolors genomsnittliga betygspoäng var det i engelska och i svenska som andraspråk. Minst skillnad var det i samhällskunskap, följt av kemi.

– Det är roligt att se att det går så bra för friskolelever som läser svenska som andraspråk. En högre andel elever är berättigade till undervisning i modersmål och svenska som andraspråk i fristående än kommunala skolor och fler deltar också, säger Claes Nyberg.

Ladda ner rapporten

För kommentarer:

Claes Nyberg, vd, 0703-854 854

För upplysningar:

Magnus Johansson, informatör, 08-762 78 04

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Förbundet har idag cirka 600 medlemmar som tillsammans driver cirka 1000 enheter. Till våra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa förståelse bland allmänheten för våra medlemmars verksamhet.