Skip to main content

​Friskoleföretagen bygger ut valfriheten

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 12:46 CET

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

Idag har Ilmar Reepalu lämnat sitt förslag om att begränsa vinster i välfärdsföretag. Huvudnumret i förslaget är att företag som driver förskolor och skolor ska förbjudas att göra vinster som är större 7% av det satsade kapitalet plus nivån på statslåneräntan.

- Det är sorgligt att regeringen har dragit sin kritiska inställning till företagande i skolan ända hit. Det är unikt att en utredning föreslår så radikala förslag som drastiskt förändrar förutsättningarna för etablerade företag. Den svenska skolan har fallande resultat, därför borde allt fokus ligga på att höja dem. Det är där det behövs krafttag och där finns det mycket att lära av friskolorna, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Nyligen kom en studie som visade att elever i friskolor klarade sig bäst i PISA 2012, även när hänsyn togs till elevernas bakgrund. Och Skolinspektionen har gett några av de största friskolehuvudmännen med beröm godkänt för styrningen av skolan.

Reepalus förslag om vinsttak, som har sågats av utredningen experter, påverkar alla landets friskolor. 75% av eleverna i fristående grund- och gymnasieskolor går i skolor som drivs som aktiebolag men även andra bolagsformer, ekonomiska föreningar och stiftelser kommer att beröras.

- Friskoleföretagen bygger ut valfriheten i skolan och gör den tillgänglig för den breda allmänheten. Förslaget driver bort friskolorna och gör valfriheten till något som bara finns för ett fåtal, säger Ulla Hamilton.

- Regeringen spelar ett politiskt spel med 340 000 barn och elever som går i fristående förskolor och skolor och 60 000 som arbetar där. Om regeringen på riktigt värnar att resurserna ska gå till kvalitet borde de titta på hur den offentliga skolan drivs. Det finns färska studier på att stora belopp kan sparas där, säger Ulla Hamilton.

En ESO-rapport visade nyligen att den offentligt drivna grundskolan skulle kunna spara 8 miljarder kronor per år och gymnasieskolan cirka 3 miljarder om alla kommuner vore lika effektiva som de bästa.

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.