Skip to main content

Friskolor ska fokusera på kvalitet och seriositet

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2013 17:18 CET

16 procent av eleverna i grundskolan och gymnasiet går i fristående skolor idag. Vi är stolta över att elever och föräldrar är nöjda med sina skolor och att eleverna presterar bra, mätt i både betyg och i resultat på nationella prov, för att ta några exempel. Ny forskning från IFAU visar också att förekomsten av friskolor, höjer kvaliteten på alla skolor i en kommun, precis som intentionen var i friskolereformen från 1992. 

Friskolornas riksförbund anser att det är mycket viktigt att vår bransch består av seriösa aktörer, vars fokus är att bedriva utbildning med hög kvalitet. Vi har tillsammans med våra medlemmar tagit fram etiska förhållningssätt för hur verksamheten ska bedrivas och där den viktigaste delen är att eleverna och deras utbildning sätts i centrum.

- Seriositet och kvalitet i utbildningen ska vara alla friskolors fokus, säger Cecilia Nykvist, vd på Friskolornas riksförbund.

Konkurser bland friskolor är mycket ovanliga, men när det händer är det viktigaste att fokusera på elevernas fortsatta skolgång. Vad det gäller fallet med Karlstads Idrottsgymnasium, vet vi inte alla detaljer men vi blir oroliga när vi hör att elever och personal kommit tillbaka efter jullovet och ställts inför fullbordat faktum. Vad vi dock vet är att övriga skolor tillsammans med kommunen snabbt löste den uppkomna situationen. Eleverna kunde fortsätta klassvis till andra skolor och flera klasser valde en annan friskola.

- Det är viktigt att en huvudman, kommunal eller fristående, tar ansvar för sina elever, när en skola måste lägga ned, framhåller Cecilia Nykvist.

Friskolornas riksförbund önskar att Skolinspektionen skulle hantera ärenden mer skyndsamt när det gäller övertagande av elever vid eventuell skolnedläggelse. Idag måste friskolor som inte redan har godkännande för program som de drabbade eleverna går på, ansöka senast 31 januari för att få bedriva nya program. Sedan tar handläggningen av detta ofta mer än nio månader. Följden blir att elever kan hamna i kläm.

 - Vi skulle önska ett snabbspår hos Skolinspektionen i dessa fall, så att inte elever blir drabbade, säger Cecilia Nykvist.

 

För kommentarer:

Cecilia Nykvist, vd, 08-762 77 01

För upplysningar:

Magnus Johansson, informatör, 08-762 78 04


 

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Förbundet har idag cirka 1000 medlemmar. Till våra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa förståelse bland allmänheten för våra medlemmars verksamhet.