Skip to main content

Friskolor tar ekonomiskt ansvar

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2014 10:13 CEST

Friskolor som drivs i bolagsform har inte de övervinster som debatten påstår. Jämfört med andra delar av tjänstesektorn är lönsamheten väsentligt lägre. Det visar en ny studie av Svenskt Näringsliv och Friskolornas riksförbund som genomförts av PwC.

- Det påstås att friskolor skulle göra stora övervinster, skulle undanhålla skatt och inte återinvestera i verksamheten. Nu kan vi visa att den bilden inte stämmer. Det är hög tid att debatten hyfsas och istället handlar om hur vi höjer kunskapsresultaten, säger Claes Nyberg, vd Friskolornas riksförbund.

Studien omfattar alla friskolor som drivs som aktiebolag och som bedrev skolverksamhet 2014. En genomgång har därefter gjorts av deras årsredovisningar. Bolagens ekonomiska nyckeltal har sedan följts bakåt i tiden. Nyckeltalen har jämförts med tre andra personalintensiva branscher: bemanningsbranschen, bevakningsbranschen och företagstjänstebranschen.

Rapporten visar att lönsamheten är väsentligt lägre, sett i ett femårsperspektiv, än lönsamheten för tjänstesektorn generellt. Friskolesektorn betalar också bolagsskatt som motsvarar mer än en femtedel av rörelseresultatet. Den andel av tillgängliga vinstmedel som investeras i byggnader, läromedel med mera är högre än motsvarande investeringar i jämförbara branscher.

- Friskolesektorn visar redan idag upp en god finansiell stabilitet som kommer att öka de närmaste åren. Oron handlar istället om hur de ogenomtänkta politiska förslag som nu cirkulerar snabbt kan underminera skolorna. Föräldrar och elever förtjänar ett tydligt besked redan före valet, säger Claes Nyberg.


Några nyckeltal i korthet:

  • Rörelsemarginal 2008-2012 var knappt fem procent, jmf tio procent för tjänstesektorn som helhet.
  • Bokförd skatt motsvarar 20,7 procent av samlat överskott, något lägre än tre jämförbara branscher med hög andel personalkostnader.
  • Utdelning av intjänade vinstmedel är knappt fem procent, lågt i förhållande till jämförda branscher.
  • Friskolor investerar mer i materiella och immateriella tillgångar än jämförda branscher.

Hela rapporten med kommentar kan läsas här.


Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Förbundet har idag cirka 600 medlemmar som tillsammans driver cirka 1000 enheter. Till våra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa förståelse bland allmänheten för våra medlemmars verksamhet.