Skip to main content

Friskolornas riksförbud positivt till förslag om stärkt meddelarskydd

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 11:06 CET

– Friskolornas riksförbund är positivt till ett stärkt meddelarskydd med syftet att missförhållanden i verksamheter kan bli kända. Det innebär en ökad trygghet för eleverna. Dock bör företagshemligheter även fortsättningsvis ha ett starkt skydd, vilket också utredningen föreslår.

Det säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund, i en kommentar till den utredning om stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet som presenterades idag.

– Det är viktigt att ett lagförslag inte ger utrymme för att en fristående huvudmans alla företagshemligheter kan meddelas till medier. Det skapar en skevhet i konkurrensen, både mot kommunen och mot andra skolhuvudmän, säger Claes Nyberg.

– Friskolornas riksförbund har också föreslagit ett system motsvarande Lex Sara, där den anställde anmäler till skolhuvudmannen om brister, med skydd mot repressalier. Vi kommer även att etablera en whistle blower-funktion där anställda hos våra medlemmar anonymt kan anmäla missförhållanden, säger Claes Nyberg.

För kommentarer:

Claes Nyberg, vd, 0703-854 854

För upplysningar:

Magnus Johansson, informatör, 08-762 78 04

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Förbundet har idag cirka 600 medlemmar som tillsammans driver cirka 1000 enheter. Till våra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa förståelse bland allmänheten för våra medlemmars verksamhet.