Skip to main content

Fristående skolor står starka i konkurrensen

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2012 16:08 CEST

Andelen sökande till fristående gymnasier ökar bland annat i Sundsvall, Helsingborg, Nyköping och Karlskrona. I Rapport uppgavs att andelen sökande hade minskat i Göteborgsregionen, men det stämmer inte. Regionens officiella statistik visar att andelen sökande till fristående gymnasier fortsatt öka även för 2012, till 36,8 procent (jämfört med 35,8 förra året).

Enligt ett inslag i Rapport den 10 april har andelen elever som söker sig till fristående gymnasieskolor minskat på flera orter. En ansvarig för gymnasieantagningen i Stockholms län konstaterar att 36 procent av niondeklassarna har valt en friskola i första hand, jämfört med 39 procent förra året. Men ännu saknas siffror för hela riket och variationen är stor. Andelen sökande till fristående gymnasier ökar bland annat i Sundsvall, Helsingborg, Nyköping och Karlskrona. I Rapport uppgavs också att andelen sökande hade minskat i Göteborgsregionen, men det stämmer inte med regionens officiella statistik som publicerades då ansökningstiden hade gått ut den 1 februari. Där hade andelen sökande till fristående gymnasier fortsatt öka även för 2012, till 36,8 procent (jämfört med 35,8 förra året).

Ännu är det för tidigt att dra alltför långtgående slutsatser kring andelen sökande till kommunala respektive friskolor, eftersom det saknas heltäckande statistik för landet. De senaste siffrorna som visar hur många som faktiskt påbörjade en utbildning hösten 2011 visar emellertid på en fortsatt ökning för friskolorna; från 12 till 13 procent i grundskolan och från 24 till 25,5 procent i gymnasieskolan.

I Stockholms stad var det i höstas något fler som påbörjade en gymnasieutbildning i en fristående skola jämfört med hur många som började i en kommunal gymnasieskola. Även i Göteborgs stad är friskolorna populärast; över hälften av de sökande hade valt en friskola i första hand. Om antalet ansökningar till fristående gymnasieskolor nu minskar något kan det förklaras av att friskolorna står för en större andel av yrkesprogrammen. Dessa program ger sedan hösten 2011 inte längre automatiskt behörighet till högskolestudier, och har därför minskat i popularitet.

Det totala antalet gymnasieelever minskar nu för första gången på länge och kommer att fortsätta minska de närmaste åren. Att leverera kvalitet i utbildningen kommer att vara fortsatt i fokus för våra medlemmar. Att välja utbildning och skola är ett viktigt beslut. Ju fler som gör ett aktivt och genomtänkt val, desto bättre.

– Våra medlemmar vet att de måste förtjäna elevernas förtroende genom att leva upp till de högt ställda förväntningar som föräldrar och elever har på dem. I friskolorna ryms oerhört mycket engagemang, ambition och arbetsglädje. Vi är stolta över att leverera kvalitet, både i form av goda resultat och nöjda elever, föräldrar och lärare, säger Cecilia Nykvist, vd för Friskolornas riksförbund i en kommentar.

För mer information:

Cecilia Nykvist, VD
08-762 77 01
cecilia.nykvist@friskola.se

Magnus Johansson, informatör
08- 762 78 04
magnus.johansson@friskola.se

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Förbundet har idag cirka 1000 medlemmar. Till våra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa förståelse bland allmänheten för våra medlemmars verksamhet.