Skip to main content

Gymnasieförslag med fortsatt valfrihet

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 19:38 CEST

Regeringen presenterade idag en lagrådsremiss med förslag om en ny gymnasieskola. Friskolornas riksförbund ser med tillfredsställelse på att lagrådsremissen om en ny gymnasieskola innehåller ett betydligt större mått av frihet än vad som tidigare aviserats i utredarens förslag.

Regeringens förslag innehåller möjligheter till ett bredare utbud av inriktningar och programfördjupningar. Möjligheten finns också att anordna särskilda varianter av ett nationellt program som ska kvalitetssäkras av Skolverket. För friskolorna är ju detta en tingens ordning som vi alltid levt med och att det nu också ska gälla de kommunala skolorna är precis den uppstramning vi rekommenderat.

Fortfarande finns stora frågetecken kring hur man löser befintliga fristående gymnasieskolors tillstånd och hur de i dag specialutformade programmen ska bedömas och hanteras. Regeringsförslaget talar om "en förenklad prövning" men detaljer anges inte. Skolinspektionen kommer troligen att få i uppdrag att arbeta fram ett förslag om detta och vi utgår från att förbundet kommer att få vara delaktigt i det arbetet.

För mer information

Carl-Gustaf Stawström
Kanslichef
08-762 77 01

Magnus Johansson
Informatör
08-762 78 04