Skip to main content

Kommuner sparar tusenlappar på friskoleelever

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 12:05 CET

Nya skolpengsregler skulle ge rättvisa och enkelhet. I stället har kommunerna fått dubbeljobb och friskolorna får tusentals kronor mindre per elev. Det visar en rapport som Friskolornas riksförbund publicerar idag.

Friskolor får flera tusen kronor mindre per elev än kommunala skolor. Det visar Friskolornas riksförbunds sammanställning av flera fristående analyser.

Det är för att skolpengen till friskolorna innehåller en treprocentig ersättning för administrativa kostnader, i stället för att ersättningen motsvarar kommunernas egna kostnader, som friskolorna kan få tusentals kronor mindre per elev och år än de kommunala skolorna.

- Vi kan visa att vissa kommuner har en betydligt högre kostnad än tre procent för administration. Den kostnaden drar de bort från skolpengen för att sedan lägga på de tre procenten enligt lagen, säger Carl-Gustaf Stawström, kanslichef på Friskolornas riksförbund.

Regeringens motiv till att ändra regelverket för skolpengsberäkning och införa en schablonberäkning för de administrativa kostnaderna var att göra systemet rättvist och enkelt. I stället har det lett till både en orättvis behandling av friskolorna och till dubbelarbete för kommunerna.

- Det är tydligt att det finns brister i regelverket. Det går uppenbarligen att redovisa kommunernas administrationskostnader så en schablonberäkning är onödig. Vi kräver att regeringen justerar regelverket så att det ger lika villkor för kommunala och fristående skolor, avslutar Carl-Gustaf Stawström.

De nya reglerna för skolpengsberäkning gäller sedan 1 januari 2010.

Rapporten finns bifogad och går att ladda ner på www.friskola.se

För mer information:

Carl-Gustaf Stawström
kanslichef
08-762 77 01

Susanne Johansson Hedström
förbundsekonom
08-762 78 01

Magnus Johansson
informatör
08-762 78 04

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor, gymnasier och kompletterande skolor. Förbundet har idag cirka 850 medlemmar. Till våra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa förståelse bland allmänheten för våra medlemmars verksamhet.