Skip to main content

Missad skolstart kan ge lång väntan – godkännandet gäller bara ett år

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 16:07 CET

Fristående skolors godkännande måste leda till skolstart inom ett år istället för två enligt Skolinspektionens nya regler. Uppstår det hinder för en skolstart det året kan det innebära lång tid tills det blir möjligt igen.

– För den som vill starta kan det innebära en förskjutning på två år. Det borde finnas möjlighet till undantag, säger Carl-Gustaf Stawström, kanslichef på Friskolornas riksförbund. 

Skolinspektionen tar bort möjligheten att starta en fristående utbildning två år efter det att huvudmannen fått sitt godkännande. Tidigare fanns en möjlighet att skjuta upp skolstarten ett år eftersom huvudmannen kunde få beslut om godkännande så sent att det inte gick att starta verksamheten under det första året som godkännandet gällde.

I och med att sista datum för ansökan nu har tidigarelagts till den 1 februari får huvudmännen också besked om godkännande tidigare (i regel före den 1 oktober) och Skolinspektionen bedömer då att det finns tid för att hinna starta redan kommande hösttermin.

Friskolornas riksförbund har tidigare framfört till Skolinspektionen att det kan finnas anledning att vara flexibel när det gäller tillståndets giltighetstid.

- Det går att tänka sig ett antal skäl till att en skolstart inte blir av det första året, men där man vet att allt skulle falla på plats om skolan startade nästa år. Ett exempel kan vara att lokalerna inte blir färdiga i tid, säger Carl-Gustaf Stawström, kanslichef på Friskolornas riksförbund.

Om det uppstår hinder för en skolstart kan det också innebära lång tid tills det blir möjligt igen.

- Om ett hinder visar sig efter sista ansökningsdatumet den 1 februari det år man tänkt starta måste man ansöka igen året efter, och då kan man starta tidigast året efter det. Det betyder en förskjutning på två år. Det borde finnas en möjlighet att göra undantag efter en bedömning i enskilda fall, säger Carl-Gustaf Stawström.

De nya reglerna innebär att den som ansöker 2012 och får godkännande att starta läsåret 2013/14 måste starta verksamheten just det året. Annars är godkännandet inte giltigt längre.

 

För mer information:

Carl-Gustaf Stawström
kanslichef
08-762 77 01

Magnus Johansson
informatör
08-762 78 04

 

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Förbundet har idag cirka 1000 medlemmar. Till våra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa förståelse bland allmänheten för våra medlemmars verksamhet.