Skip to main content

Ny webbplats underlättar skolvalet

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 10:00 CET

Nu finns en webbplats som gör det enkelt för elever och föräldrar att få tydlig information inför  valet av grundskola. På grundskolekvalitet.se gör man jämförelser mellan landets grundskolor.


Grundskolekvalitet.se är ett samarbete mellan Friskolornas riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting och Svenskt Näringsliv. Kvalitetsmåtten på webbplatsen utgår från nationella prov och betyg.

– Grundskolekvalitet.se är ett viktigt steg i vårt arbete med att utveckla det fria skolvalet och göra det mer tillgängligt för alla. Förutom att underlätta valet av skola, är ambitionen att jämförelserna ska sporra skolor att utveckla sin kvalitet, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas Riksförbund.

Framöver kommer webbplatsen att kompletteras med svar på enkäter från föräldrar och elever.

– Vi gör inte anspråk på att kunna ge en heltäckande bild, utan snarare en första vägledning. Dessutom bör givetvis elever och föräldrar själva besöka skolor som väckt deras intresse, säger Annika Lundius, vice vd för Svenskt Näringsliv.

– Alla skolor ska vara bra skolor. Men skolor har olika inriktning, olika kvalitet och olika resultat. För att inte vara hänvisad till reklam eller hörsägen gör vi det nu enkelt att välja. Det blir ett mer objektivt val¸ säger Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting.

Besök Grundskolekvalitet.se

För kommentarer:

Claes Nyberg, vd, 0703-854 854

För upplysningar:

Magnus Johansson, informatör, 08-762 78 04

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Förbundet har idag cirka 600 medlemmar som tillsammans driver cirka 1000 enheter. Till våra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa förståelse bland allmänheten för våra medlemmars verksamhet.