Skip to main content

PISA bekräftar behov av mer innovation och fokus på kvalitet

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 14:06 CET

Svenska 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap fortsätter att försämras. Det visar PISA 2012 som presenterades av Skolverket idag.

– Skolverkets slutsatser visar att vi behöver fler nya idéer och mer innovation i svensk skola. Nu måste vi fokusera på kvalitet och hur vi lyfter de skolor som inte utvecklas, säger Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund.

Liksom andra undersökningar visar PISA att det mest avgörande för resultatet är vad som händer i klassrummet. Det är av yttersta vikt att skolors utrymme för nytänkande och annorlunda undervisningsmetoder, där särskilt fristående skolor har varit föregångare, inte blir omöjliga genom allt mer detaljreglering.

– De elever som behöver störst stöd ska också ha mer resurser.  Alla elever har rätt att uppnå kunskapsmålen, oavsett vem som driver skolan. Friskolornas riksförbund välkomnar därför Friskolekommittens förslag om en översyn av dagens regler för skolpeng för att säkerställa varje elevs rätt till sina resurser, säger Claes Nyberg.

Regeringen föreslår ett nytt Skolforskningsinstitut som ska ge stöd till lärare och rektorer att utveckla undervisning och pedagogik.

– Det är bra att skolor som inte klarar av att lyfta sina resultat kan få stöd att ta itu med brister som kommer fram vid inspektion och mätningar. Men det är viktigt att forskningen knyts nära det praktiska arbetet i skolan för att ge långsiktiga resultat, säger Claes Nyberg.

För kommentarer:

Claes Nyberg, vd, 0703-854 854

För upplysningar:

Magnus Johansson, informatör, 08-762 78 04

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Förbundet har idag cirka 600 medlemmar som tillsammans driver cirka 1000 enheter. Till våra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa förståelse bland allmänheten för våra medlemmars verksamhet.