Skip to main content

Reepalu struntar i skolans kvalitet

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2017 11:01 CEST

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

Skollagen kräver att alla skolor ska ägna sig åt systematiskt kvalitetsarbete, men ändå har Ilmar Reepalu i sitt slutbetänkande misslyckats med att föreslå hur den nationella kvalitetsutvärderingen av skolan kan utvecklas.

Utredaren ifrågasätter i stället att kvalitet kan mätas på ett rättvisande sätt.

- Utredaren blundar för alla chanser att förbättra utvärderingen av kvalitet i skolan. Det är uppenbart att han är ointresserad av att upptäcka och åtgärda skolor som inte ger alla elever det de har rätt till. Oavsett om det är privat eller offentlig verksamhet så borde påståendet att kvaliteten i välfärden inte kan mätas bekymra samtliga skattebetalare, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund i en kommentar när förbundet idag lämnar in sitt remissyttrande på Reepalus slutbetänkande, Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning.

Utredningen har tidigare lämnat förslag om ett vinsttak för friskolor med motiveringen att det skulle höja kvaliteten – ett förslag som fått massiv kritik.

Det var oppositionen som såg till att uppdraget att utreda hur olika kvalitetsmått kan användas strategiskt i välfärden kom med i utredningen. Men utredningen menar att en vinstbegränsning inte kan ersättas med utökade kvalitetskrav och håller fast vid sitt kritiserade förslag om ett vinsttak.

- Det här uppdraget passade inte in i regeringens plan och utredaren har inte ansträngt sig för att göra jobbet. Hela utredningen är ett beställningsjobb från regeringen, säger Ulla Hamilton.

- Det fanns tillfälle att komma med viktiga förslag för skolans framtid och som hade en chans att få stort stöd i riksdagen, men den chansen tog inte utredaren. I stället spelar han med i regeringens politiska kampanj, säger Ulla Hamilton.

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04, magnus.johansson@friskola.se

Länkar:

Friskolornas riksförbunds yttrande över betänkandet Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:38)

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.