Skip to main content

Så mycket betyder friskolorna i din kommun

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2017 14:44 CEST

Kommunkartan på friskola.se/kommunkartan

Med Friskolornas riksförbunds nya tjänst ”Kommunkartan” blir det lättare att hitta information om hur stor friskolemarknaden är i just din kommun. Kommunkartan finns på friskola.se/kommunkartan.

- Vi har gjort den här kartan för att beslutsfattare och journalister enkelt ska kunna få en uppfattning om vilken betydelse de fristående förskolorna och skolorna har för barn- och ungdomsutbildningen ute i landet, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Bakgrunden till att Kommunkartan tagits fram är bland annat regeringens överenskommelse med (v) om att gå vidare med Ilmar Reepalus sönderkritiserade förslag ”Ordning och reda i välfärden”. Ett förslag som enligt PwC riskerar att sätta stopp för väldigt många förskolor och skolor runt om i landet.

- Alla kommuner har barn i fristående förskola eller skola och berörs därför av förslaget om att begränsa friskolorna. För flera kommuner kommer det bli omöjligt att erbjuda förskola och skola i den utsträcknings som behövs om förslaget blir verklighet. De som drabbas i slutändan är barnen och familjerna. Deras valmöjligheter försvinner och kvaliteten hotas, säger Ulla Hamilton.

De uppgifter som presenteras i Kommunkartan kommer från SCB och Skolverket. Uppgifter som presenteras är:

  • Andel barn i fristående förskola
  • Andel elever i fristående förskoleklass
  • Andel elever i fristående grundskola
  • Andel elever i fristående gymnasieskola i hemkommunen
  • Andel elever i fristående gymnasieskola i annan kommun
  • Antal personer som förvärvsarbetar inom fristående förskola eller skola
  • Andel förvärvsarbetande inom förskola eller skola i fristående verksamhet

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04, magnus.johansson@friskola.se

Länkar:

Kommunkartan

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.