Skip to main content

Välkommet avfärdande av kommunalt veto

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2016 15:01 CEST

Skolkostnadsutredningen föreslår varken kommunalt veto eller gemensamt kösystem för friskolor och kommunala skolor. Men kraven ökar på kommunerna att vara transparenta för att resursfördelningen ska bli rätt.

Skolkostnadsutredningen föreslår inget kommunalt veto. Utredningen har haft i uppdrag att utreda hur kommuner kan få ett avgörande inflytande vid etablering av friskolor som drivs i vinstsyfte. Men någon sådant förslag lämnar alltså inte utredningen.

- Det är bra att utredningen har gått till botten med detta och konstaterar att svensk skola inte gynnas av att låta kommuner utesluta en viss organisationsform. Det är kvaliteten i utbildningen som är det viktiga och den avgörs inte av driftsformen, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Utredaren föreslår inte heller något gemensamt kösystem för friskolor och kommunala skolor, som de hade i uppdrag att göra.

- Det är fördomar och misstankar som ligger till grund för vad regeringen lagt utredningstid på, men de avfärdas av utredningen. Om vi nu kan lägga ett par av de ideologiska stridsfrågorna på hyllan så kan mer tid ägnas åt kvalitetsutveckling, säger Ulla Hamilton.

Ökad transparens

Utredningen föreslår också bland annat att det ställs krav på kommunerna att redovisa grunder för socioekonomisk fördelning, att dagens schablonberäkning för administrationskostnader ersätts med kommunens budgeterade kostnader och att kommunen ska stämma av den beslutade skolpengen mot det faktiska utfallet senast 30 september året efter bidragsåret.

- Vi välkomnar att flera av delarna i förslaget handlar om att öka transparensen i hur skolpengen beräknas. Det kan förhoppningsvis göra det enklare för våra medlemmar att få den ersättning de har rätt till. Idag tvingas många medlemmar gå till domstol för att få rätt ersättning, säger Ulla Hamilton.

Kontakt

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

ulla.hamilton@friskola.se

072-529 27 70

Magnus Johansson, kommunikatör

magnus.johansson@friskola.se

072-222 78 04

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.