Skip to main content

Taggar

störd och stolt

come together

riksförbundet fub

ansökan om ett vanligt liv

FUB kommenterar valda punkter ur regeringsöverenskommelsen januari 2019

Riksförbundet FUB:s jurister och ombudsmäns analys av regeringsöverenskommelsen från januari 2019. Dokumentet inleds med den särskilt viktiga punkten 64 om LSS-insatsen personlig assistans och assistansersättning. Därefter övriga utvalda punkter samt kommentarer. Uppdaterad den 25 januari 2019 med ytterligare kommentarer angående skola och utbildning under punkterna 49, 52 och 56.

Genomgång av LSS-utredningens förslag och FUBs kommentarer januari 2019

Riksförbundet FUB:s genomgång av och kommentarer till förslagen i LSS-utredningens slutbetänkande (SOU 2018:88) i januari 2019.

FUB:s rapport "500 röster om LSS – En inblick i verkligheten från norr till söder" (2018)

I rapporten finns både fakta om alla tio LSS-insatser och FUB-medlemmarnas personliga erfarenheter av dem. Rapporten är full av citat, de flesta från FUB:s LSS-dagar 2017. Vi vill berätta om LSS i verkligheten och visa att alla insatserna är viktiga och behövs. Rapporten har skrivits av Eva Borgström, FUB:s intressepolitiska samordnare.

Rapporten Föräldraansvar till barn med funktionsnedsättningar – Hur tolkas och tillämpas begreppet föräldraansvar vad gäller insatser till barn enligt LSS och ersättningar enligt SFB? (FUB, 2018)
Rapporten Fångad i fattigdom, uppdaterad med aktuella belopp januari 2018

FUB gjorde rapporten "Fångad i fattigdom" första gången 2014. Personer med utvecklingsstörning är fattigare än andra och har svårt att ändra på det. År 2018 är ekonomin för personer med utvecklingsstörning är ännu sämre.

Riksförbundet FUB:s sammanfattning av Handikappförbundens ställningstagande om CENTRALA BEGREPP inom LSS
Lathund om vilka ord vi använder

Lathund om vilka ord vi använder

Dokument   •   2017-06-12 13:41 CEST

Vi har vid kontakter med journalister och andra som skriver om personer med utvecklingsstörning märkt att det finns en osäkerhet angående vilka ord som är korrekta att använda. Här berättar vi om ordet utvecklingsstörning (som vi använder) och andra ord. I den här uppdaterade versionen har vi också tagit med det nya ordet "funktionsrätt".

FUB oroas av LSS-direktiven

FUB oroas av LSS-direktiven

Dokument   •   2016-06-07 08:41 CEST

FUB är oroade över många delar av direktiven till den nya LSS-utredningen. Uttalande juni 2016.

rapporten Fångad i fattigdom uppdaterad med aktuella belopp mars 2016

2014 gjorde FUB rapporten "Fångad i fattigdom?" som visade hur dålig ekonomi många personer med utvecklingsstörning har. Två år senare verkar den bli ännu sämre! FUB:s rapport Fångad i fattigdom? (uppdaterad mars 2016) innehåller fakta och räkneexempel, exempelvis ett som som visar hur en 25-årig man med aktivitetsersättning, bosatt i Täby utanför Stockholm går back med 2 747 kronor/månad.

Riksförbundet FUB:s förslag till lagändringar i LSS som Riksförbundet FUB överlämnat till Regeringen under våren 2015.

Hur störd får man vara i ert varumärke?

Hur störd får man vara i ert varumärke?

Dokument   •   2015-08-21 07:35 CEST

En rapport från FUB-projektet Störd och stolt. Vi har intervjuat 600 företag om de kan representeras av en person med utvecklingsstörning. Syftet har varit att ta reda på företagens attityder och eventuella fördomar mot personer med utvecklingsstörning.

Analysrapport redaktionell media januari 2014 – april 2015

Analysrapport redaktionell media, januari 2014 – april 2015, Meltwater.

Pehr Granqvist, Tommie Forslund, Mari Fransson, Lydia Springer & Lene Lindberg (2014) Mothers with intellectual disability, their experiences of maltreatment, and their children’s attachment representations

En pionjärstudie från Stockholms universitet på området visar dock att mammor med intellektuella funktionshinder mycket väl kan ha barn med trygg anknytning. Andra faktorer, som hur mamman själv blivit behandlad i sin uppväxt, är av större vikt än det intellektuella funktionshindret när det kommer till att skapa förutsättningar för trygg anknytning hos barnen.

FUB:s Sponsring och insamlingspolicy

FUB:s Sponsring och insamlingspolicy

Dokument   •   2015-01-16 17:06 CET

Riksförbundet FUB har haft 90-konto sedan 1958. Vi tar tacksam mot ekonomiskt stöd till vår verksamhet. Detta är FUB:s policy för sponsring och insamling.

Program Intradagarna 2014

Program Intradagarna 2014

Dokument   •   2014-08-22 13:38 CEST

Program för Intradagarna 2014. Intradagarna arrangeras av Riksförbundet FUB, Tidskriften Intra och Stiftelsen ALA.

Rapporten "Ett gott liv". Om bostad och stöd i bostaden för personer med utvecklingsstörning

”Ett gott liv” Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Personer med utvecklingsstörning är lika unika som alla andra när det gäller personlighet och intressen. Det visar den enkätundersökning som Riksförbundet FUB nyligen har genomfört.

Fetaste festen i Almedalen

Fetaste festen i Almedalen

Dokument   •   2014-06-27 16:15 CEST

Rapporten ”Ett gott liv”

Rapporten ”Ett gott liv”

Dokument   •   2014-06-24 13:15 CEST

Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om bostad och stöd i bostaden bland FUB:s medlemmar. Syftet med enkäten var att ta reda på hur människor med utvecklingsstörning och deras företrädare ser på sitt boende idag och hur de vill bo och få sitt stöd i framtiden.

Fångad i fattigdom?

Fångad i fattigdom?

Dokument   •   2014-05-16 13:00 CEST

Riksförbundet FUB har genomfört en ekonomisk kartläggning över de inkomster och utgifter som en person med utvecklingsstörning har. Resultatet redovisas i denna rapport.