FUB:s rapport Efter pandemin vill jag leva som vanligt.pdf

Dokument -

FUB:s rapport Efter pandemin vill jag leva som vanligt.pdf

Rapporten, baserad på enkätsvar från 350 personer med intellektuell funktionsnedsättning, visar att den gruppen har drabbats väldigt hårt av coronapandemin, vilket inte uppmärksammats nämnvärt i samhällsdebatten. Bidragande orsaker har varit besöksförbud, stängda gemensamhetsutrymmen i LSS-bostäder, nedstängda dagliga verksamheter, inställda aktiviteter och digitalt utanförskap.
  • Licens: Creative Commons erkännande
    Med en Creative Commons-licens, behåller du din upphovsrätt men tillåter andra människor att kopiera och distribuera ditt verk under förutsättning att de erkänner dig som upphovsman. Du tillåter andra att kopiera, distribuera, visa och framföra verket, samt att skapa bearbetningar av det.
  • Filformat: .pdf
Ladda ner

Ämnen

  • Organisationer

Kontakter

Christina Heilborn

Presskontakt FUB:s förbundssekreterare 08-508 866 61

Eva Borgström

Presskontakt Intressepolitisk samordnare 08-508 866 31

Judith Timoney

Presskontakt Ombudsman Intressepolitiskt påverkansarbete inom området arbete-och sysselsättning. Samordnare Inre Ringen Sverige. Sakkunnig fosterdiagnostik. 08-508 866 23

Relaterat innehåll