Gå direkt till innehåll
FUB:s rapport Efter pandemin vill jag leva som vanligt.pdf

Dokument -

FUB:s rapport Efter pandemin vill jag leva som vanligt.pdf

Rapporten, baserad på enkätsvar från 350 personer med intellektuell funktionsnedsättning, visar att den gruppen har drabbats väldigt hårt av coronapandemin, vilket inte uppmärksammats nämnvärt i samhällsdebatten. Bidragande orsaker har varit besöksförbud, stängda gemensamhetsutrymmen i LSS-bostäder, nedstängda dagliga verksamheter, inställda aktiviteter och digitalt utanförskap.
Licens:
Medieanvändning
Innehållet får laddas ner, användas och delas i olika mediekanaler av t.ex. journalister, bloggare, krönikörer, opinionsbildare etc., i syftet att förmedla, redogöra för och kommentera ert pressmeddelande, inlägg eller information, så länge innehållet används oförändrat och i dess helhet. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
Filformat:
.pdf
Ladda ner

Ämnen

Kontakter

Eva Borgström

Eva Borgström

Presskontakt Intressepolitisk samordnare 08-508 866 31
Judith Timoney

Judith Timoney

Presskontakt Ombudsman Intressepolitiskt påverkansarbete inom området arbete-och sysselsättning. Samordnare Inre Ringen Sverige. Sakkunnig fosterdiagnostik. 08-508 866 23
Christina Heilborn

Christina Heilborn

Presskontakt FUB:s förbundssekreterare 08-508 866 61

Relaterat innehåll

FUB:s vision: Ett samhälle där personer med intellektuell funktionsnedsättning kan leva sitt liv som alla andra.

FUB arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ska kunna leva som andra, med goda levnadsvillkor. Vi är cirka 25 000 medlemmar i cirka 170 lokalföreningar och länsförbund runt om i landet. Personer med IF och deras anhöriga är medlemmar i FUB, liksom många andra som delar vår grundsyn.

Vi arbetar med intressepolitiskt påverkansarbete, nationellt, regionalt och lokalt inom viktiga områden som rör barn, unga och vuxna. Sedan 1956 har FUB kämpat för personer med IF:s rättigheter. Alla ska ta plats i samhället, alla ska synas, höras och delta på sina villkor.

Inom FUB finns Inre Ringen (tidigare Klippan). Där driver personer med IF sina egna frågor och aktiviteter. Läs mer på www.fub.se/inre-ringen

Riksförbundet FUB

Industrivägen 7, Box 1181
171 23 Solna
Sweden