Skip to main content

För många undantag riskerar göra diskrimineringslagen tandlös, anser FUB.

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2014 15:27 CEST


Bristande tillgänglighet införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen, men för många undantag riskerar göra lagen tandlös, anser Thomas Jansson, ordförande för FUB.

Igår fattade riksdagen beslut om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.

Bra anser FUB, men allt för många undantag kvarstår och riskerar urholka lagen och göra den tandlös.

– Det är bra att bristande tillgänglighet nu ska betraktas som diskriminering. Men inom FUB ställer vi oss kritiska till att de flesta undantag behålls. Det är fortfarande allt för många undantag för att lagen ska bli effektiv. Något som även FN:s kommission om rättigheter för personer med funktionsnedsättning riktat kritik mot. Lagen riskerar därför bli tandlös, säger Thomas Jansson, ordförande för FUB, i en kommentar till riksdagens beslut.

Bristande tillgänglighet betyder att en person med funktionsnedsättning missgynnas därför att man inte gjort skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. Vilka åtgärder som är skäliga bedöms utifrån bland annat lagens krav på tillgänglighet samt praktiska och ekonomiska förutsättningar.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag med ett undantag. Företag inom hälso- och sjukvården som har färre än tio anställda ska också omfattas av det nya diskrimineringsförbudet. Enligt regeringens förslag skulle dessa företag få undantag från reglerna.

Det nya diskrimineringsförbudet gäller från den 1 januari 2015 inom alla samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller i dag, med undantag för tillhandahållande av bostäder.


FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 27 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.