Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 8 träffar

För många undantag riskerar göra diskrimineringslagen tandlös, anser FUB.

För många undantag riskerar göra diskrimineringslagen tandlös, anser FUB.

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2014 15:27 CEST

Bristande tillgänglighet införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen, men för många undantag riskerar göra lagen tandlös, anser Thomas Jansson, ordförande för FUB.

Ansökan om ett vanligt liv -  Riksförbundet FUB sätter diskriminering i fokus

Ansökan om ett vanligt liv - Riksförbundet FUB sätter diskriminering i fokus

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2014 14:15 CEST

Med kampanjen "Ansökan om ett vanligt liv" vill Riksförbundet FUB sätta fokus på att allt fler mister sin kontaktperson eller ledsagare, samt får avslag på ansökningar om olika LSS-insatser. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma den diskriminering som personer med utvecklingsstörning eller andra funktionsnedsättningar utsätts för på grund av avslag på olika stödinsatser.

Staten måste återta ansvaret för personlig assistans

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2012 06:06 CEST

En ny enkät visar att tre av fyra kommuner upplever ett övervältrat ansvar för personlig assistans från staten till följd av Försäkringskassans restriktivare behovsbedömningar. Nära varannan kommun uppger att de saknar ekonomiska förutsättningar för att följa LSS-lagstiftningen. Nu måste regering och riksdag ingripa skyndsamt för att återupprätta lagstiftningens intentioner.

Uttalande angående kompetensutveckling för personal inom personlig assistans och omsorgsverksamhet

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2012 22:36 CEST

Riksförbundet FUB:s förbundsstyrelse och Rikssektionen Klippan:s styrelse kan ännu en gång konstatera att regeringen anslår medel för kompetensutveckling (100 milj.kr.) för personal inom äldreomsorgen, denna gång öronmärkta till chefer. Detta är ett bra initiativ, men nu måste det vara dags för personalen inom vår målgrupp.