Skip to main content

Ny rapport från FUB: "500 röster om LSS – En inblick i verkligheten från norr till söder"

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2018 16:42 CEST

Eva Borgström, intressepolitisk samordnare, och Lillemor Holgersson, första vice ordförande

Nu är den klar – FUB:s stora rapport om läget för LSS: "500 röster om LSS"

I förordet påminner FUB:s första vice ordförande Lillemor Holgersson om hur läget såg ut i Sverige för 25 år sedan, då en enhällig riksdag röstade för att införa lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som skulle ge förutsättningar för personer med betydande funktionsnedsättningar att leva ett liv som andra. Sverige befann sig i mitten av nittiotalet i en djup lågkonjunktur.

"Detta är det viktigt att påminna sig om i en tid med ett ensidigt fokus på kostnaderna för LSS och assistansersättningen – samtidigt som Sverige befinner sig i en högkonjunktur."

I förarbetena till LSS beskrivs lagen genomgående som en rättighetslag med högt ställda ambitioner när det gäller den enskildes tillgång till stöd och service och möjligheter till inflytande och självbestämmande.

Riksförbundet FUB har ända sedan den statliga utredningen "Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen" tillsattes prioriterat frågan. Under 2017 anordnade FUB fem LSS-dagar i olika delar av landet. Denna rapport flätar ihop fakta om de tio LSS-insatserna med FUB-medlemmarnas personliga erfarenheter av dem som kom fram under LSS-dagarna. Vårt syfte har varit att levandegöra insatserna i LSS och att därigenom visa att alla insatser är viktiga och behöver finnas kvar.

Rapporten har skrivits av Eva Borgström, intressepolitisk samordnare vid Riksförbundet FUB.

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 25 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.