Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Den hårt kritiserad LSS-utredningen ska ut på remiss

Regeringen meddelade igår att LSS-utredningen ska skickas ut på remiss. Mycket har hänt sedan betänkandet lämnades över den 10 januari 2019 som har bidragit till att det har tagit 18 månader för regeringen att komma fram till vad de vill göra med betänkandet, inte minst Januariavtalet som publicerades dagen därpå.

- Med tanke på den massiva kritiken från funktionsrättsrörelsen och en enad uppmaning från rörelsen att slänga utredningen i papperskorgen redan i januari 2019, är det kanske inte så konstigt att pressmeddelandet om att utredningen ska ut på remiss skickades ut kl. 8 på en söndag morgon, mitt i semestertiden, kommenterar Riksförbundet FUB:s ordförande, Harald Strand.

- Visserligen har betänkandets mest hårt kritiserade förslag lyfts bort, tack vare rörelsens kraftfulla protester. Men det stora behovet av att utveckla LSS - som fanns innan utredningen tillsattes - kvarstår eftersom vi inte fått gehör för våra förslag på hur man kan återupprätta lagens intentioner samtidigt som man tar itu med det stora utvecklingsbehovet inom LSS. Flera av betänkandets förslag innebär en fortsatt nedmontering av LSS – något som funktionsrättsrörelsen befarade redan när de ursprungliga direktiven skrevs.

Trots den stora mängden underlag och förslag från bl.a. FUB, innehöll betänkandet ytterst få konkreta förslag på hur LSS kan utvecklas till det bättre.

- Vi saknade förslag på många viktiga områden, säger Harald Strand. Till exempel hur lagen ska motverka den stora bristen på gruppbostäder, kvalitetsbrister i daglig verksamhet, den stora minskningen i insatser riktade till barnfamiljer, det växande antalet ej verkställda beslut… Listan på akuta förbättringar är lång - men det är väldigt viktigt att understryka att diskussionen inte ska handla om en ”ny” LSS-lag utan tillägg och förtydligande till nuvarande lagstiftning. LSS-utredningen hade alla möjligheter, bland annat med hjälp från funktionsrättsrörelsen, att bidra till de funktionshinderspolitiska målen om delaktighet, jämlikhet och tillgänglighet. I stället valde man att fokusera på att staten ska spara pengar och därmed missade man helt målet.

Remissen ska besvaras senast 12 november 2020. I svaret kommer FUB att både lyfta utredningens egen kartläggning - som i många stycken är relevant – samt påtala hur de stora bristerna i utredningens förslag kan åtgärdas.

Läs gärna mer i FUB:s rapport ”500 röster om LSS” med våra medlemmars erfarenheter av LSS och förslag om hur insatserna enligt LSS kan förbättras. 

Ämnen


FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är nästan 26 000 medlemmar i fler än 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga är medlemmar i FUB, liksom många andra som delar vår grundsyn om människors lika värde.

Presskontakt

Christina Heilborn

Christina Heilborn

Presskontakt FUB:s förbundssekreterare 08-508 866 61
Victoria Sjöström

Victoria Sjöström

Presskontakt kommunikatör FUB:s och Inre Ringens webbplatser, sociala medier 08-508 866 38
Anders Lago

Anders Lago

Presskontakt Riksförbundet FUB:s ordförande 070-851 84 61
Eva Borgström

Eva Borgström

Presskontakt Intressepolitisk samordnare 08-508 866 31
Judith Timoney

Judith Timoney

Presskontakt Ombudsman Intressepolitiskt påverkansarbete inom området arbete-och sysselsättning. Samordnare Inre Ringen Sverige. Sakkunnig fosterdiagnostik. 08-508 866 23
Julia Henriksson

Julia Henriksson

Presskontakt förbundsjurist 08-508 866 53
Robert Öberg

Robert Öberg

Presskontakt ombudsman och projektsamordnare skola och utbildning, Arvsfondsprojekt 08-508 866 60
Magnus Carlstedt

Magnus Carlstedt

Presskontakt redaktör FUB:s tidning Unik 08 508 866 55

Relaterat innehåll

FUB:s vision: Ett samhälle, en värld, där personer med utvecklingsstörning kan leva sitt liv som alla andra.

FUB arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning ska kunna leva som andra, med goda levnadsvillkor. Vi är cirka 25 000 medlemmar i cirka 170 lokalföreningar och länsförbund runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Vi arbetar med intressepolitiskt påverkansarbete, nationellt, regionalt och lokalt inom viktiga områden som rör barn, unga och vuxna. Sedan 1956 har FUB kämpat för personer med utvecklingsstörnings rättigheter. Alla ska ta plats i samhället, alla ska synas, höras och delta på sina villkor.

Inom FUB finns Inre Ringen (tidigare Klippan). Där driver personer med IF sina egna frågor och aktiviteter. Läs mer på www.fub.se/inre-ringen

Riksförbundet FUB
Industrivägen 7, Box 1181
171 23 Solna
Sweden