Skip to main content

Nästa generations militära motorsystem börjar utvecklas nu!

Blogginlägg   •   Jun 20, 2019 08:00 CEST

JAS 39 Gripen

Ett förändrat säkerhetsläge och en ny generations stridsflyg. Det militära behovet av GKN Aerospace avancerade motorlösningar ökar, både på nationell och europeisk nivå.
– Vi går mot utvecklingen av helt nya motor- eller rättare sagt energisystem, säger Stefan Oscarsson, chef för GKN Aerospace militära verksamhet i Trollhättan.

För varje flygning, varje pass, varje dag ska det finnas flygmotorer tillgängliga hos både Försvarsmakten och exportkunderna. Det är kärnan i det avtal som GKN Aerospace har med det svenska Flygvapnet och det stridsflygplan som spelar huvudrollen i försvaret av Sverige, JAS 39 Gripen.
– GKN Aerospace har ett helhetsåtagande inom Gripen-programmet och ansvarar för hela motorsystemets funktion. Vi jobbar förebyggande för att hålla så hög flygsäkerhet som möjligt till lägsta möjliga kostnad och garanterar att Flygvapnet har en tillgänglig motor när de har ett behov av denna, säger Stefan Oscarsson.

GKN Aerospace samarbete med Flygvapnet sträcker sig tillbaka till 1930-talet. Företaget har levererat, anpassat och på olika sätt utvecklat samtliga stridsflygmotorer, från det första svenska stridsflygplanet B17 till de avancerade RM12-motorerna i dagens JAS 39 Gripen.

Flygvapnets förmåga stärks
Den militära affären har de senaste åren blivit en allt viktigare del i GKN Aerospace mix av civilt och militärt flyg, samt rymdfart. Företaget drar också nytta av utvecklingen av ny teknik inom de olika segmenten och låter dem spilla över på varandra. Till exempel kommer nya komponenter just nu inom det civila flyget att kunna användas även inom det militära. Och vice versa.
– En ökad andel just nu av den militära affären är till nytta för hela företagets framtida tillväxt och teknikutveckling. Och läser man försvarsberedningens senaste rapport från maj framgår det att man kommer att vilja behålla den förmåga som finns inom luftförsvaret idag eller till och med stärka den ytterligare, säger Stefan Oscarsson.

Nästa generations stridsflyg
Nu står man vid tröskeln till utvecklingen av nästa generations stridsflyg, med motorer som kommer att skilja sig avsevärt från dagens. Det handlar om system där motorerna blir en samlande energikälla för flygplanets hela struktur av bland annat nya vapen, radar och all elektronisk teknik ombord. Energilagring och styrning kommer att blir en naturlig del av framtidens stridsflyg där motorn når en ännu högre nivå av komplexitet.

Dessutom kommer dagens kompromissande mellan räckvidd och motorprestanda att hanteras mer effektivt genom en teknik som kallas variabel cykel.
– Det gör att man kommer att kunna anpassa effektiviteten utifrån uppdraget och växla mellan stridsflygprestanda och den räckviddsprestanda som finns inom det civila flyget. Vi kommer också att titta på effektivare system med mindre miljöpåverkan, samt alternativ till fossila bränslen, säger Stefan Oscarsson.

EU viktigare spelare på marknaden
Tidsperspektivet för utvecklandet av nästa generations stridsflyg är långsiktigt . Runt 2040-talet räknar Stefan Oscarsson med att de nya systemen kan tas i bruk. Fram till dess handlar det inte bara om forskning och utveckling av den nya tekniken, utan också om att hitta samarbetsformer mellan andra företag och länder. Man kommer också att använda delar av den nya teknologin till att uppgradera befintliga flygsystem efterhand som den blir tillgänglig.
– En nyhet är att EU nu kommer att börja agera mycket kraftigare på den militära marknaden genom European Defence Fund. Det är en fond där EU bidrar med pengar till forskning, utveckling och produktion av militära system på land, till sjöss och i luften. Där försöker nu Sverige att hitta en modell för att få ut mesta effekt av den här fonden, säger Stefan Oscarsson.

– Vi på GKN Aerospace Sweden har identifierat ett antal teknologiområden där vi ser möjlighet att utveckla nästa generations motorer tillsammans med våra europeiska partners, avslutar Stefan Oscarsson. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.