Skip to main content

Taggar

Pressinbjudan, föreläsning om bygget av ny kanalbank Tegelbruket - Mem

Pressinbjudan, föreläsning om bygget av ny kanalbank Tegelbruket - Mem

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2018 08:30 CET

Bygget av en ny kanalbank mellan Tegelbruket och Mem är det största enskilda projektet sedan Göta kanal invigdes. AB Göta kanalbolags VD Roger Altsäter föreläser tillsammans med entreprenören SM Entreprenad om det komplicerade projektet.

Göta hotell i ny regi

Göta hotell i ny regi

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 07:00 CET

Göta hotell i Borensberg kommer från den 1 februari drivas av Svecia Travels AB. Entreprenören har skrivit kontrakt med AB Göta kanalbolag, som äger fastigheten. Verksamheten tas över efter Green Venue Hotels, som tidigare meddelat att de lämnar det för Göta kanal, så starkt profilerande hotellet.

Göta kanal mot normala vattennivåer

Göta kanal mot normala vattennivåer

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2018 10:33 CET

Normaliserade vattennivåer gör att Göta kanalbolag genom anmälan till Ufs (upplysning för sjöfarande) nu formellt återställer vattennivåerna till normal nivå. Det är en naturlig åtgärd för farleden och Göta kanal, trots Vätterns något lägre vattennivå. Göta kanalbolag och större aktörer på Göta kanal såsom Strömma-ägda Rederi AB Göta kanal, ser med tillförlit fram emot kommande kanalsäsong 2018.

Största insatsen inom Göta kanal 2.o inledd i Söderköping

Största insatsen inom Göta kanal 2.o inledd i Söderköping

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2018 10:25 CET

Kanalbanken mellan Tegelbruket i Söderköping och Mem har länge varit ett problembarn för AB Göta kanalbolag. Sträckan nämns redan i ett protokoll från 1834 som Göta kanals ”Akilleshäl”. Anledningen är dåliga markförhållanden som gör att kanalbanken sjunker. För Göta kanals säkerhet har den varit högt prioriterad och nu har projektet med att bygga en ny kanalbank startat.

​5 knop i Forsvik har utsetts till Årets Längs Göta kanalföretag

​5 knop i Forsvik har utsetts till Årets Längs Göta kanalföretag

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 16:32 CEST

För nionde året i rad delas priset för årets Längs Göta kanalföretag ut. Utmärkelsen går i år till 5 knop i Forsvik. De har gjort en fantastisk resa och är idag ett stabilt företag med en bred verksamhet kring kanalen, samtidigt som de bidragit till Göta kanals utveckling.

Göta kanal tilldelas medel av regeringen för kommande restaureringar av byggnadsverket

Göta kanal tilldelas medel av regeringen för kommande restaureringar av byggnadsverket

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 15:21 CEST

Göta kanalbolag erhåller ytterligare anslag för att återskapa en hållbar kanal för framtiden. Det berättade idag statsministern och finansministern när de presenterade del av regeringens förslag till stadsbudget. Anslaget skulle när det träder i kraft innebära fortsatt restaurering vilket har visats sig vara helt avgörande för bevarandet av Sveriges största byggnadsverk och besöksmål.

Naturen begränsar för vissa passagerarbåtar på Göta kanal

Naturen begränsar för vissa passagerarbåtar på Göta kanal

Pressmeddelanden   •   Jul 17, 2017 15:21 CEST

Vissa större passagerarbåtar som trafikerar Göta kanal ändrar rutt på grund av låga vattennivåer i delar av Göta kanal som ansluter till sjön Aspelången. Till Sjöfartsverket är det idag anmält ny garanterad nivå i kanalen till 2.60 för sträckan Norsholm till Carlsborg. Större mängden fritidsbåtar som färdas på Göta kanal berörs inte av den lägre nivån i kanalens samt inlopp i Motala hamn

Bra start på Göta kanalsäsongen

Bra start på Göta kanalsäsongen

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2017 13:38 CEST

Det har varit en bra start på Göta kanals seglationssäsong. Till och med juni visar samma goda siffror på antal båtar i kanalen som föregående år, vilket då påvisade en ökning på närmare 10 procent från årets dessförinnan. Trots en i år lång, kall vår samt låga vattennivåer har båtar fortsatt sökt sig till Göta kanal. AB Göta kanalbolag ser med tillförsikt fram emot en riktigt bra sommarsäsong.

Göta kanal utökar besöksservice med Wi-Fi i Berg

Göta kanal utökar besöksservice med Wi-Fi i Berg

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2017 12:53 CEST

Från och med idag utökas servicen för alla besökare vid Bergs slussar. Nu erbjuds det fritt Wi-Fi vid Göta kanal inom hela besöksområdet Bergs slussar och för alla besökare. Göta kanals mest besökta plats längs dess 19 mil är Berg och insatserna med wi-fi är bara ett av många steg mot Besökscentra Göta Kanal.

Träd donation skapar hållbarhet längs Göta kanal

Träd donation skapar hållbarhet längs Göta kanal

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 16:37 CEST

Fredag 26 maj överlämnas en donation till förmån för upprätthållandet av trädalléerna längs Göta kanal. Donationen är tillägnad Katarina Edelheim, dotter till tidigare kanaldirektör Gösta Hallin (1962-78)) som tillsammans med ytterligare två döttrar till tidigare kanaldirektörer denna dag symboliskt planterar ett träd vid kanalen i Borenshult. Närvarar gör även landshövding Elisabeth Nilsson.

Farled åtgärdas i Motala hamn

Farled åtgärdas i Motala hamn

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 10:20 CEST

Göta kanalbolag påbörjar omgående projektering för att återställa den gamla farleden in i Motala hamn. Det är en direkt åtgärd för att säkerställa tillgänglighet i farleden och vidare till och från Göta kanal trots Vätterns låga vattennivåer.

Media no image

Vattennivåer låga vid inlopp till Göta kanal

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2017 17:55 CEST

​Vid dagens mätning, fredag 5 maj noterar Göta kanalbolag att en negativ trend som nu påverkar inloppen till Göta kanal.

Den 185:e Göta kanalsäsongen invigd

Den 185:e Göta kanalsäsongen invigd

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 18:49 CEST

Idag har för 185 året Göta kanalsäsongen invigts. Invigningstalare var Statssekreterare Eva Lindström, Näringsdepartementet tillsammans med Elisabeth Nilsson, ordförande AB Göta kanalbolag tillika landshövding i Östergötland. Lars Stjernqvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping samt Henrik Löfgren, Divisionschef Infraservices NCC AB fullgjorde talarlistan vid eventet i Norsholm.

Göta kanalbolag anställer två nya chefer

Göta kanalbolag anställer två nya chefer

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2017 08:00 CET

Under våren stärks Göta kanalbolags ledningsgrupp med två nyanställningar. Det är Stefan Ljungblad som den 1 mars tillträder som Anläggningschef och Carina Johnsson som den 18 april börjar som Marknads- och Kommunikationschef.

​Kaj i Sjötorp vid Göta kanal renoveras efter ras

​Kaj i Sjötorp vid Göta kanal renoveras efter ras

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2017 08:00 CET

Nu påbörjas renoveringen av kajen i Sjötorp som rasade i höstas. Kajen kommer att renoveras i två etapper för att undvika påverkan på kanalsäsongen. Med en tight tidsplan räknar ändå AB Göta kanalbolag att hinna färdigt första etappen innan Göta kanal öppnar i maj.

​Kanalbank och dragväg längs Göta kanal återställs för 25 miljoner

​Kanalbank och dragväg längs Göta kanal återställs för 25 miljoner

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 08:00 CET

I höjd med E4-bron vid Norsholm ska Göta kanals profil återställas, ett av de mest komplicerade arbetena i renoveringsprojektet Göta kanal 2.0. Med tiden har kanalbanken rasat ut i kanalen och strandlinjen förflyttats från sitt ursprung. Nu vidtas omfattande åtgärder för att återställa och förstärka marken så att kanalen återfår sitt ursprungliga utseende. Arbetet beräknas kosta 25 miljoner.

Historisk friläggning av slussar längs Göta kanal

Historisk friläggning av slussar längs Göta kanal

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2016 07:30 CET

Som ett led i den omfattande renovering som nu görs längs Göta kanal skrivs nästa kapitel i historieböckerna. För första gången i modern tid kommer en sluss friläggas helt för att få svar på i vilken omfattning och varför slussarna läcker vatten. Nu har ett stort steg tagits för att säkra Göta kanal för framtida generationer genom beslutet att frilägga slussarna och söka svar på frågorna.

Kajras på Göta kanal, Sjötorp

Kajras på Göta kanal, Sjötorp

Pressmeddelanden   •   Okt 28, 2016 14:43 CEST

Som ett led i alla underhållsarbeten som ska göras på Göta kanal under vintern håller AB Göta kanalbolag nu på att tömma fler sträckor på vatten. I samband med att vattnet tömdes ur varvsbassängen i Sjötorp rasade en bit av kajen idag.

Nästan hela Göta kanal töms på vatten för fortsatt renovering

Nästan hela Göta kanal töms på vatten för fortsatt renovering

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2016 08:00 CEST

​I vinter töms nästan 8 av Göta kanals 9 handgrävda mil. Så många projekt med så stor geografisk spridning har aldrig tidigare genomförts. Arbetet görs för att fortsätta den betydande renovering av Göta kanal som inletts under året och som ska säkra kanalens framtida drift.

Populära trädplanteringar lockade över 100 nya trädfaddrar till Göta kanal

Populära trädplanteringar lockade över 100 nya trädfaddrar till Göta kanal

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2016 08:19 CEST

Sveriges längsta trädallé har i år fått tillskott av över 100 nya trädfaddrar och 5o nya träd. Trädprojektet genomförs som ett led i bevarandet av det kulturhistoriska byggnadsverket Göta kanal och lockar gammal som ung.