Skip to main content

Är obalansindexet ett rättvist utvärderingsverktyg av balansansvariga?

Blogginlägg   •   Maj 16, 2014 14:36 CEST

Från och med 1 januari 2014 började Svenska Kraftnät (SvK) med ett nytt sätt att utvärdera balansansvariga. Det nya sättet att utvärdera obalanser kallas för obalansindex. En obalans är skillnaden mellan en prognos och utfallet. Ett exempel: görs en prognos på 11 MWh och utfallet blir 10 MWh så blir obalansen 1 MWh.

Efter många interna diskussioner och har vi kommit fram till att obalansindexet har en stor risk att för att vara orättvist.  Om en balansansvarig har mycket intermittent produktion finns det en stor risk att det blir sämre resultat i obalansindexet än om man har en mindre mängd. Vilket inte är bra när politikerna vill öka andelen förnyelsebar energi.

Det är allmänt känt att vädret kan vara nyckfullt och därmed bör det vara svårare att prognostisera hur mycket vindkraft som kommer produceras under nästa dygn jämnfört vad förbrukningen kommer att bli i bostadshus.

Det gör att en balansansvarig som har en stor andel vind och ändå gör bra prognoser för sin vindkraft kommer få ett sämre resultat i obalansindexet än en balansansvarig som har mindre vindkraft och en större andel förbrukning i sitt balansansvar.

Denna orättvishet tycker vi borde justeras. Vi vill också att SvK börjar mäta obalanserna per kundgrupp. Där vi vind, vatten, sol och förbrukning är olika kundgrupper. Detta skulle kunna ge en bättre och mer rättvis bild hur bra en balansansvarig sköter sig jämnfört mot sina konkurrenter. Känslan jag har är att många i branschen inte är helt nöjda med utformingen av obalansindexet och att en förändring av obalansindexet borde ske.

//Mattias


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera