Skip to main content

Bull är bear och bear är bull!

Blogginlägg   •   Jun 28, 2013 17:13 CEST

Nästa vecka är det omröstning i Europaparlamentet gällande det reviderade förslaget om backloading av utsläppsrätter. Backloadingen innebär att man drar undan (inte auktionerar ut) 900 milj. utsläppsrätter under de kommande åren för att sedan föra tillbaka dem till marknaden vid ett senare tillfälle. Det ursprungliga förslaget innebar att de skulle tillbaka till marknaden först framåt 2019 medan de i det reviderade (urvattnade) förslaget kommer att föras tillbaka till marknaden successivt redan från det att man är klar med tillbakadragandet (gissningsvis runt 2015-2016). Det prognostiserade överskottet (som tillkommit som följd av den dåliga världsekonomin) är just nu 2 000 milj. utsläppsrätter, vilket gör att 900 milj. lätt kan kännas som en droppe i havet.

Syftet med backloadingen är att få upp priset på utsläppsrätter. Politikerna i Bryssel upplever dagens priser runt 4-5 EUR/ton som ett problem. Tanken var att priser runt 20-40 EUR/ton skulle göra det olönsamt att producera kolkraft, och att man därmed skulle tränga undan kolkraftproduktion till fördel för bränslen/produktionstekniker som släpper ut mindre koldioxid i atmosfären. Priser under 20 EUR/ton gör dock att kolkraft fortfarande är lönsam på bekostnad av dessa renare bränslen/produktionstekniker. Det är detta man försöker undvika med backloadingförslaget.

Jag tror dock att man är på väg att göra ett allvarligt misstag. Det nuvarande förslaget är så pass urvattnat. Röstar man igenom förslaget så minskas överskottet under några år men det ser inte ut att försvinna under överskådlig framtid. Vill man rädda utsläppsrättsmarknaden tror jag att man som politiker istället borde rösta nej till detta förslag. Då kan man börja jobba fram ett helt annat förslag som på allvar tar bort överskottet av rätter i marknaden. Backloading är ingen lösning. Lösningen är att göra utbudet av utsläppsrätter, i likhet med efterfrågan, flexibel med konjunkturen. Hur man skall göra detta är förmodligen en delikat uppgift som kan ta tid att utforma på bästa sätt. Jag såg att Vattenfalls VD, Øystein Løseth, hade ett förslag som gick ut på att en central instans skulle styra över detta i likhet med hur centralbanker bestämmer styrräntan. Det är en möjlig lösning, men det kan säkert finnas ännu bättre lösningar om man ger sig tid att utreda detta på bästa sätt.
Ett JA till backloadingen nästa vecka kommer därför inte långsiktigt att få upp priset på utsläppsrätter. Tvärtom kommer detta ta bort incitamentet för europaparlamentarikerna att ta fram en riktigt bra lösning som gör utbudet flexibelt med konjunkturen. En kortsiktig prisuppgång är dock trolig efter ett ja men jag skulle bli förvånad om den håller i sig i mer än några timmar…. 

//Jens

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy