Skip to main content

Fortsatt kärnkraftsstrul leder till stora prisområdesdifferenser

Blogginlägg   •   Nov 17, 2011 14:05 CET

Enligt tidigare utfästelser skulle vi i dagsläget haft en kärnkraftstillgänglighet om dryga 80 % efter att 3 reaktorer skulle ha tagits i drift under veckan. Dock har återstarten av två av reaktorerna blivit uppskjuten (Ringhals 1 och Oskarshamn 1) utan klara besked om datum för ny återstart, medan Ringhals 4 under en treveckors period endast kommer att uppvisa lägre produktion (för närvarande ca 160 MW).

Det innebär att man under de senaste dagarna lyckats få igång en produktion om 160 MW av utlovade dryga 2 200 MW och i nuläget har vi en kärnkraftstillgänglighet om 57 % av installerad kapacitet. Samtidigt närmar vi oss vintern med stormsteg. 

Vi har redan under de senaste dagarna fått en se prov på lägre temperaturer vilket i kombination med den usla kärnkraftstillgängligheten resulterat i högre spotpriser i framförallt de södra delarna  av Sverige. Sedan 1 november är Sverige som bekant indelat i 4 olika prisområden där det södra området (område 4, Malmö) är ett underskottsområde.

Överföringskapaciteten från område 3 där all svensk kärnkraftsproduktion är belägen är relativt god, men vid tillfällen som detta då vi även ser s elunderskott i område 3  tilll följd av den usla kärnkraftstillgängligheten, drabbas elområde 4 hårt. Reaktionerna har inte låtit vänta på sig och flera ilska röster har höjts i media de senaste dagarna.

För övrigt är Ringhals 2 och 3 fortsatt ur drift för årlig revision och skall enligt plan återstartas 17:e respektive 5:e december. Med tanke på hur man lyckats med tidigare återstarter de senaste två åren känns sannolikheten för att detta skall lyckas inte särskilt hög och risken att vi får se stora skillnader i elpris (med högre pris i område 4) en tid framöver är överhängande.
 
//Sandra

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy