Skip to main content

Glöm inte Barsebäck

Blogginlägg   •   Nov 21, 2011 14:00 CET

Nu har vi äntligen fått tillbaka två av Ringhals fyra reaktorer i drift. De går bara på 15-20% av full kapacitet men är nu sakta på väg uppåt mot full effekt. Tillsammans med riktigt blöta och varma väderprognoser kommer detta att sätta rejäl press på spotpriserna under veckan. Jag förväntar mig spotpriser under 40 EUR/MWh framåt slutet av veckan.

Detta gäller dock inte SE4 (Malmö) som ju än så länge varit mer kopplade mot elpriserna på Själland än mot de övriga svenska elområdena. SE4 (Malmö) kommer vid dålig kärnkraftstillgänglighet vara ett resultat av tyska och danska elpriser, på grund av det stora utbudsunderskottet i det området och de många kablarna till kontinenten. Vi har dock en överföringskapacitet på 5300 MW från SE3 (Stockholm) till SE4 (Malmö).

Så fort kärnkraftstillgängligheten närmar sig normala nivåer igen så kan vi också förvänta oss att SE4 (Malmö) kopplar loss från danska och tyska elpriser och närmar sig elpriserna i SE3 (Stockholm).

Det har ju blivit en viss debatt om de förhållandevis höga elpriserna i södra Sverige och det känns därför viktigt att påtala vissa fakta som ibland glöms bort i debatten:

1. Beslutet att stänga ner Barsebäck-reaktorerna var blocköverskridande (S+VP+C) och kom till efter starka påtryckningar från Danmark.

2. Det var huvudsakligen efter att Barsebäck stängts ned (1999&2005) som Svenska Kraftnät från tid till annan blev tvungna att begränsa exporten söderut för att garantera driftssäkerheten i det svenska nätet. Innan detta verkade de 5300 MW överföringskapacitet som finns från SE3 till SE4 räcka till i de flesta lägen.

3. Detta är också anledningen till att man beslutat att förstärka överföringskapaciteten från SE3 till SE4 via Sydvästlänken med 1200 MW (samma effekt som försvann när man lade ner Barsebäck). Detta arbete förväntas vara klart under 2014-15.

4. När exporten söderut begränsades av Svenska Kraftnät anmälde intresseorganisationen Dansk Energi Svenska Kraftnät till EU-kommissionen. (Vilket i sak kan te sig något märkligt då det till stor del var danska påtryckningar som ledde till att Barsebäck stängdes ned och flaskhalsarna följaktligen också förvärrades i det svenska stamnätet).

5. Svenska Kraftnät tyckte från början, liksom de flesta i den svenska elbranschen (konsumenter, producenter, elhandelsbolag, etc.), att motköp var bästa sättet att hantera flaskhalsarna som uppstått efter Barsebäck tills dess att ökad kapacitet (Sydvästlänken) är på plats.

6. Rädsla för sanktioner från EU-håll gjorde dock att Svenska Kraftnät tog fram förslaget om uppdelningen av Sverige i 4 elområden. I stort sett samtliga i den svenska elbranschen motsatte sig detta, men förslaget antogs ändå av EU-kommissionen. Argument från branschen var att detta var ett tydligt steg ifrån en gemensam nordisk slutkundsmarknad. Många föreslog istället färre, men gränsöverskridande elområden där områdena bestämdes av de fysiska begränsningarna snarare än nationella gränser.

7. Den dåliga kärnkraftstillgängligheten som vi har just nu ökar prisdifferensen mellan norra och södra Sverige. Den dåliga kärnkraftstillgängligheten som vi har just nu är ett resultat av tekniska problem i anslutning till ett större moderniserings- och effekthöjningsarbete som pågått de senaste 3-4 åren.

8. Anledningen till att moderniseringsarbetet pågår just nu är att reaktorerna börjar bli gamla, och den svenska kärnkraftspolitiken under 80-, 90- och tidigt 00-tal präglades av att kärnkraften skulle fasas ut när den närmade sig sin fysiska livstid. Det är därför inte en slump att de tekniska problemen uppstått just nu, utan är istället ett resultat av opinionen mot kärnkraft under framförallt 80-talet.

9. De svenska kärnkraftsoperatörerna har helt klart underskattat komplexiteten i moderniseringsarbetet och försökte modernisera för många reaktorer samtidigt. Detta har gått ut över kärnkraftstillgängligheten och har gett högre elpriser de senaste åren än vad som annars varit fallet, och leder just nu alltså också till större prisdifferenser mellan norra och södra Sverige än vad som annars hade varit fallet

//Jens

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy