Skip to main content

”Kick the can down the road!”

Blogginlägg   •   Okt 17, 2012 12:49 CEST

Då är vi här igen, då! Ännu ett EU-toppmöte där frågorna huruvida Grekland uppfyller kraven för ytterligare lån från EU/ECB/IMF, huruvida Spanien formellt skall ansöka om finansiell hjälp, etc. skall avhandlas. Det är beklämmande att så lite händer, trots att vi nu är inne på tredje året av den s.k. skuldkrisen. Det är däremot befriande att vår finansminister trots allt vågar säga det vi alla andra sagt under så lång tid, dvs. att ett grekiskt utträde ur valutasamarbetet är ofrånkomligt. Släpp Grekland fria från det fängelset som valutan Euro innebär för dem! Det enda sättet för grekerna att få igång sin ekonomi och kunna växa ur sina problem är genom en betydligt svagare valuta än Euron.

Det vi vet med säkerhet är att så länge toppmötena handlar om nya nödlån och inte skuldnedskrivningar, så kommer den rörliga kostnaden för kolkraftproduktion (mc kol) att utvecklas svagt även framöver. Den goda hydrologin, som vi haft förmånen att åtnjuta i snart ett års tid, gör ju att mc kol i praktiken fungerar som ett takpris för elen.

På kärnkraftsfronten har vi mest haft positiva nyheter de senaste veckorna, även om det finns en viss osäkerhet runt ett par Oskarshamns-reaktorer inför vintern. I föregående blogginlägg (http://dinel.se/om-din-el/blogg/borsbloggen/dates/2012/10/prisfall-pa-elborsen/) kan ni läsa lite mer om förra veckan positiva nyhet gällande Ringhals 2. Den nuvarande tillgängligheten (85%) är den bästa som vi haft vid den här tidpunkten på många år, och vi är ju nu åtminstone 2/3-delar på väg igenom det gigantiska upprustningsarbete (effektivitetshöjning och livstidsförlängning) som de svenska kärnkraftsoperatörerna sjösatte under perioden 2004-2009. En successivt bättre tillgänglighet från vinter till vinter och från år till år är därför att vänta.

Om ett par, tre år borde vi också kunna återgå till den normala tillgänglighet som de finska kärnkraftverken visar från år till år (och som även den svenska gjorde innan 2006). Vad är det för osäkerhetsmoment som jag pratar om då? Jo, det handlar dels om Oskarshamn 1 som är Sverige äldsta och minsta reaktor (473 MW, jmfr Oskarshamn 3 på 1400 MW). Den har varit extremt problemtyngd de senaste åren och har varit ur drift sedan den 23 april i år. Planerad återstart är 12:e november, men jag tror inte att det är många i marknaden som förväntar sig att den verkligen kommer på nätet den dagen.

Även Oskarshamn 2 har ett frågetecken runt sig. 2004 fick reaktorn en övergångsplan från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), där man fram till årsskiftet i år skulle ha genomför ett antal åtgärder för att förbättra säkerheten. De kommer inte att ha hunnit genomföra alla åtgärder till årsskiftet, och har därför lämnat in en ansökan om anstånd. Ett formellt svar på anståndsansökan väntas inom kort.

 //Jens

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy