Skip to main content

Utsläppsrätterna i fokus

Blogginlägg   •   Feb 15, 2013 15:17 CET

Under inledningen av veckan handlades teminspriserna upp markant på elbörsen. Pådrivande faktor har framförallt varit stigande marginalkostnader för kolkraft, men även väderprognoserna har gett visst stöd då de fortsatt kommer in något torrare och kallare än vad som är normalt för årstiden. Reaktionen var dock något överdriven, och de två senaste dagarna har priserna justerats nedåt.

När det gäller marginalkostnaden för att producera kolkraft består den som bekant av flera delar. Kolpriset har faktiskt fallit under den senaste veckan

medan priset på utsläppsrätter (CO2) som utgör en betydande del av marginalkostnaden, har stigit från 4,40 EUR/ton förra fredagen till 5,20 EUR/ton idag.

Det råder fortsatt mycket stor osäkerhet kring var priset på rätterna ”bör” vara, då prissättningen baseras på förväntan om svårförutsägbara  politiska beslut. Knäckfrågan är det förslag från EU-kommissionen i Bryssel som säger att ett stort antal utsläppsrätter skall undanhållas från marknaden i syfte att skära ner utbudet och därmed driva upp priserna. Osäkerheten är dock stor kring huruvida detta är genomförbart eller inte och beslutet skall fattas i flera instanser:

EU-parlamentet skall rösta i frågan och dessutom skall förslaget få bifall från unionens alla regeringar.

Personligen anser jag att ett ingrepp i marknaden för utsläppsrätter vore förkastligt av flera orsaker, framförallt av principiella skäl: Har man bestämt sig för att system där den fria marknaden skall sätta priset på en produkt, vore det motsägelsefullt att plötsligt ingripa för att marknaden gör ”fel”. Då är det bättre att skrota hela systemet och ersätta med olika typer skattepåslag eller  direkta subventioner för att främja omställningen till en grönare energiproduktion.

Trevlig helg! // Sandra


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy