Skip to main content

Varför det kan vara en bra idé för konsumenter att låsa elpriset

Blogginlägg   •   Feb 22, 2013 09:02 CET

Ibland kan man hamna i lägen här i livet där man hör sig själv säga något som på ytan låter som om det går tvärtemot sin egen övertygelse. Gräver man lite djupare visar det sig dock ofta, att det ändå finns ett logiskt samband. Elprisets utveckling och huruvida man bör låsa elpriset är exakt en sådan fråga just nu. Låt mig börja med analysen runt elprisets utveckling, så återkommer jag till när man bör låsa priset senare. Analysen runt priserna är lite extra klurig just nu då hydrologin och mc kol (marginalkostnaden för kolkraftproduktion) drar så tydligt åt två olika håll. Sedan årsskiftet har hydrologin försvagats från ett läge i balans till ett underskott på ca 15 TWh. Under samma period har mc kol fallit ca 2,5 EUR/MWh. Egentligen borde detta bara segmentera priserna på en nivå i närheten mc kol (så länge inte det hydrologiska överskottet överstiger 30 TWh).

Den extrema risken i utsläppsrättsmarknaden (http://dinel.se/om-din-el/blogg/borsbloggen/dates/2013/2/radsla-for-bestaende-overskott-av-utslappsratter/) gör dock att så inte är fallet just nu. Utfallet av den politiska processen runt utsläppsrättsmarknaden är totalt oförutsägbart just nu. Utfallsrummet för var priset på utsläppsrätter kan tänkas hamna i framtiden är dessutom skevt mot uppsidan. Vad menar jag med detta?  Jo, priset kan falla från 5 EUR/ton till 0 EUR/ton om systemet havererar. Om man däremot gör allt i sin makt för att återupprätta marknadsmekanismen (och tar bort det stora överskottet), kan priset snabbt etablera sig över 20 EUR/ton igen. Låt mig illustrera detta i grafen (Källa: Bloomberg) med vårt huvudscenario.

Som vanligt visar den röda linjen mc kol för YR-14 och den vita linjen elpriset på NOMXC för YR-14. Den vitstreckade linjen är vårt huvudscenario (http://dinel.se/om-din-el/blogg/borsbloggen/dates/2013/1/vad-kan-vi-forvanta-oss-av-2013/) som bygger på att skuldkrisen fortsätter att pressa mc kol nedåt. Den röda ytan illustrerar var mc kol är med olika priser på utsläppsrätter. Den fundamentala analysen pekar på att marknadspriset är för högt i förhållande till mc kol (illustreras av att den vita kurvan befinner sig över den röda just nu). Dessutom talar makrobilden för fortsatt fallande kolpriser, vilket borde få den röda linjen att följa den vitstreckade linjen nedåt enligt vårt huvudscenario. Lägger vi till risken för att utsläppsrätterna kan stiga till 20 EUR/ton blir analysen direkt mycket krångligare. Sannolikheten är troligtvis extremt liten, men det skulle direkt lyfta upp elpriserna en bra bit över 40 EUR/MWh.

Det är här frågan huruvida man bör låsa elpriset nu eller senare kommer in i bilden. Analysen talar som sagt för fortsatt fallande elpriser. Om inte det händer något exceptionellt med priset på utsläppsrätter kommer troligvis elpriset att ligga runt dessa nivåer eller lägre under ganska lång tid framöver. Min fråga är dock, vågar man ligga med ett rörligt elpris när det finns en risk för 10-15 EUR/MWh högre priser om politikerna lyckas enas om ett sätt att återupprätta marknadsmekanismen på utsläppsätter. Är det värt att jaga de sista 5 EUR/MWh lägre pris, när man riskerar att få 15 EUR/MWh högre pris? Även om den risken anses extremt liten! Jag tror att svaret på den frågan är olika beroende på vilken riskprofil som man som kund har. Ganska många kommer nog dock välja att låsa priset under våren, och offra de sista 5 EUR/MWh på nedsidan.

//Jens

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy