Skip to main content

Taggar

Uppvärmningsbranschens färdplan fossilfrihet 2030
Remissvar Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik, avsnitt 4

Yttrande avseende remiss av promemorian Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik, avsnitt 4

Resultat och balansräkning 2018 Göteborg Energi

Här kan du ta del av Göteborg Energis resultat- och balansräkning för 2018.

Grafik över energilagret i Riksbyggens Brf Viva
PussEl - Vad behövs för att elektrifiera transportsystemet i Göteborg?
Illustration som visar Säveparkens omfattning
Göteborg Energi Resultat- och balansräkning 2017
Rapport om energilagring i begagnade elbussbatterier
Göteborg Energi resultat och balansräkning 2016
Resultat- och balansräkning Göteborg Energi 2015