Skip to main content

Göteborg Energi DinEl vann upphandlingen av elleveranser till Göteborgs Stad

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 11:30 CET

Det nya avtalet gäller i två år och omfattar elleveranser till stadens bolag och förvaltningar samt kommunerna Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Göteborgs Stad är idag DinEls enskilt största kund och affären är strategiskt viktig för Göteborg Energi-koncernen. Det gångna året har DinEl levererat cirka 350 GWh, vilket motsvarar elförbrukningen i 125 000 normalstora lägenheter.

– Vi är stolta över det fortsatta förtroendet som Göteborgs Stads elhandelsbolag. Staden är en strategiskt viktig kund för oss och våra leveranser av förnybar el bidar till minskad klimatpåverkan. Vi har haft ett gott samarbete de gångna åren och ser nu fram emot att få fortsätta i samma anda, säger Dennis Jonsson, försäljningschef för företagskunder på DinEl.

Det nya avtalet sträcker sig från 1 januari 2014 till och med 31 december 2015, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

I avtalet ingår elleverans till:

  • Göteborgs Stad, inklusive bolag och förvaltningar såsom Lokalförvaltningen, HIGAB, Älvstranden Utveckling AB, Gårdstensbostäder, Göteborgslokaler, GotEvent, Förvaltningen Kretslopp och Vatten med flera
  • Göteborgsregionens Kommunalförbund samt ISGR AB och Meritea AB
  • Räddningstjänsten Storgöteborg
  • Partille kommun
  • Stenungsunds kommun
  • Tjörns kommun, inklusive bolag som Tjörns Bostads AB, Tjörns Miljö AB, Tjörns Måltids AB och Tjörns Hamnar AB
  • Öckerö kommun

Upphandlingen utfördes av Göteborgs Stads Upphandlings AB.

Läs mer här:
http://uhb.goteborg.se/artiklar_fornybar_el_till_goteborgs_stad/

 För ytterligare information kontakta: Roger Sundemo, tf vd Göteborg Energi DinEl AB, telefon 031-346 41 01

Göteborg Energi DinEl AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi AB. DinEl

verkar renodlat med elhandel och har ca 300 000 kunder i främst västra Sverige.

Vår vision är att vi med våra kunders hjälp skall utveckla Sveriges bästa elhandelsföretag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera