Skip to main content

Taggar

Kryssning

Järnväg

göteborgs hamn 147 fartyg 85 godstransport 83 gods 70 anlöp 69 utrikeshandel 63 container 61 miljö 57 infrastruktur 54 Järnväg 39 Kryssning 18 transport 15 olja 11 Göteborg 10 tågpendlar 9 LNG 8 elanslutning 6 Turism 6 ro/ro 5 logistik 4 maersk line 4 göteborg & co 4 energihamnen 3 miljökampanj 3 landel 3 import 3 hamn 3 roro 3 lager 3 stena line 3 apm terminals 3 svavel 3 bilar 3 tomoku hus 2 svenska exportframgångar 2 halvårsvolymer 2 ncc 2 bilterminalen 2 frihamnen 2 papper 2 skanska 2 aida cruises 2 cma cgm 2 råolja 2 tankfartyg 2 energi 2 kryssningsfartyg 2 skog 2 pappersmassa 2 pressvisning 2 sjöfartsmuseet akvariet 2 naturgas 2 svenskt trä 2 kina 2 bil 2 corona 2 skogsindustrin 2 royal princess 2 schenker 2 guidad båttur 2 volymer 1 tysklandsfärjor 1 dieselmotorerna 1 gothenburg car terminal 1 västlänken 1 renare sjöfart 1 rpg 1 krysssningsturist 1 svensk skog 1 sågat virke 1 eklandia 1 apmt 1 triple-e 1 swedegas 1 espo 1 speciallast 1 abis shipping company 1 abis belfast 1 göteborg wind lab 1 julkryssning 1 logistikläge 1 älvsborg ro/ro ab 1 sågat trä 1 triple e 1 tjockolja 1 skogsterminal 1 apm terminals gothenburg 1 anders madsen 1 natura2000 1 lng-bunkerbåt 1 lng-bränsle 1 hamnturer 1 kryssningsterminal 1 volymrapport 1 maersk mc-kinney möller 1 svaveldioxid 1 torsviken 1 logistiklager 1 hapag-lloyd 1 energihamnsdagen 1 saybolt 1 rhodsig/sgs 1 independent inspection service 1 espo-konferens 1 espo 2014 1 magnus kårestedt 1 turistekonomisk omsättning 1 logistikmark 1 logent ports & terminals 1 bilar på tåg 1 kombiterminal sundsvall 1 aida cara 1 kryssningsturist 1 historisk bildbank 1 gamla göteborg 1 hamnarbetare 1 opdr 1 x-press feeders 1 containerterminalen 1 sören thyr 1 sp marine 1 oljerobot 1 regal orincess 1 inter terminals 1 inter pipeline 1 bockasjö 1 brexit 1 linjenätet 1 covid-19 1 fungerande hamn 1 pris 1 miljövänligt 1 kommunikation 1 bilförsäljning 1 abb 1 volvo 1 utveckling 1 transporter 1 robot 1 shopping 1 svensk handel 1 tåg 1 massa 1 expansion 1 arbete 1 export 1 gävle 1 näringsliv 1 sjöfart 1 miljövänligt bränsle 1 julstaden 1 trä 1 sysselsättning 1 spanien 1 besökare 1 fordon 1 miljöpris 1 volvo ocean race 1 västsverige 1 skogsindustri 1 allmänheten 1 castellum 1 raffinaderi 1 anläggningsmaskiner 1 logistikcenter 1 miljövård 1 marocko 1 tomater 1 railport scandinavia 1 prologis 1 arendal 1 wood 1 db schenker 1 oljepris 1 godsnav 1 cisterner 1 bilbao 1 julstaden göteborg 1 allmänhet 1 rotterdam 1 preem 1 guidad tur 1 godståg 1 talloljediesel 1 vopak 1 historiska bilder 1 oljespill 1 logent 1 sågade trävaror 1 Visa alla taggar
Full containeraktivitet i Göteborgs hamn – europeiska hamnar hackar

Full containeraktivitet i Göteborgs hamn – europeiska hamnar hackar

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2020 08:50 CEST

​Hamnar runt om i Europa har drabbats hårt av rådande coronapandemi. Det visar nyligen publicerade volymrapporter från Europas största hamnar. De europeiska hamnarna har också drabbats hårt av inställda anlöp, i flertalet hamnar har upp till 30 procent av anlöpen ställts in. Samtidigt har Göteborgs hamn ökat i containervolym och inga direktanlöp har varken ställts in eller planeras att ställas in.

Hållbar hamn - Göteborgs Hamn AB redovisar hållbarhetsarbetet

Hållbar hamn - Göteborgs Hamn AB redovisar hållbarhetsarbetet

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2020 07:48 CEST

​Göteborgs hamn har varit öppen i 400 år och spelar en viktig roll för svenskt näringslivs framgångar. Nu spänner hamnen bågen och fokuserar än mer på hållbarhet.

Två fartyg satta i karantän i Göteborgs hamn

Två fartyg satta i karantän i Göteborgs hamn

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2020 12:07 CEST

Under tisdagen anlöpte två fartyg Göteborgs hamn med ett konstaterat, respektive ett misstänkt fall av person med Covid-19 ombord. Båda besättningsmännen var isolerade ombord på respektive fartyg som hanteras i enlighet med hamnens karantänplan.

Få coronaeffekter på godsvolymerna i Göteborgs hamn

Få coronaeffekter på godsvolymerna i Göteborgs hamn

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2020 06:53 CEST

Göteborgs hamn, liksom det svenska samhället, håller öppet trots Coronaviruset. Senaste rapporten för operativ verksamhet är positiv och godsvolymerna i hamnen är fortsatt höga. Det visar hamnens volymsammanställning för årets första kvartal.

Platzer och Göteborgs Stad tecknar avsiktsförklaring
Göteborgs hamn möjliggör inlandslagring av importgods

Göteborgs hamn möjliggör inlandslagring av importgods

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2020 12:30 CEST

En hastig förändring i efterfrågan på svenskt importgods i coronavirusets spår har lett till att redan orderlagt gods på kan behöva mellanlagras. Göteborgs hamn AB har därför tagit fram en lösning inom ramen för hamnens Railportsystem. Ett antal Railport-terminaler med direkt järnvägskoppling till Göteborgs hamn står nu redo att mellanlagra containers och trailers – nära godsets slutdestinationer.

Coronaviruset kan påskynda sjöfartens digitalisering

Coronaviruset kan påskynda sjöfartens digitalisering

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2020 07:21 CEST

När fysisk kontakt mellan besättning på fartyg och säkerhetspersonal på kaj ska ner till ett minimum måste nya arbetssätt fram, och det snabbt. I Göteborgs hamn syns tydligt hur coronapandemin kan påskynda digitaliseringen i en annars konservativ sjöfartsbransch.

Trots Covid-19 – Göteborgs hamn är fortsatt öppen

Trots Covid-19 – Göteborgs hamn är fortsatt öppen

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2020 11:34 CET

Göteborg hamn följer utvecklingen av Coronaviruset intensivt. Anpassningar av verksamheten sker fortlöpande. Tack vare de åtgärder som vidtagits och det stora jobb som görs av alla runt om i hamnen så fortsätter verksamheten att fungera utan större störningar i anlöp av fartyg till hamnen samt godsgenomströmningen. Detta enligt Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Ingen containerbrist i Göteborgs hamn

Ingen containerbrist i Göteborgs hamn

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2020 12:23 CET

En av de stora frågorna inom transport- och sjöfartsbranschen just nu är om Sverige lider brist på tomcontainrar, vilket i så fall skulle innebära ett hinder för svenska exportflöden. I Göteborgs hamn följer man utvecklingen noga, men konstaterar att läget idag ser förhållandevis ljust ut.

Göteborgs hamns kunder allt nöjdare med hamnen

Göteborgs hamns kunder allt nöjdare med hamnen

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2020 06:07 CET

Terminalerna i Göteborgs hamn har blivit betydligt snabbare, pålitligare och flexiblare. Det visar de nyligen framtagna resultaten i den kundnöjdhetsundersökning som genomförts i Göteborgs hamn med jämna mellanrum sedan 2003. Bäst utveckling syns hos containerterminalen, vars kunder ger ett nöjd kund-index på 70, jämfört med 37 vid förra mättillfället 2017.

Göteborg utnämnt till Sveriges bästa logistikläge

Göteborg utnämnt till Sveriges bästa logistikläge

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2020 06:07 CET

För nittonde året i rad toppar Göteborg listan när branschtidningen Intelligent Logistik rankar Sveriges bästa logistiklägen. Göteborgs hamn beskrivs som avgörande för placeringen, bland annat tack vare rikstäckande tågpendelnätet och ökande containervolymer.

Samråd inleds om farledsprojekt i Göteborg

Samråd inleds om farledsprojekt i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2020 11:03 CET

Direktsjöfart över de stora världshaven till och från Göteborgs hamn är viktig för svenska företags möjligheter att nå globala marknader på ett effektivt sätt. Utvecklingen visar att containerfartygen blir allt större, och farleden in till Göteborgs hamn behöver därför fördjupas.

Järnvägsrekord gav ökade containervolymer i Göteborgs hamn

Järnvägsrekord gav ökade containervolymer i Göteborgs hamn

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2020 07:06 CET

Containervolymerna ökar i Göteborgs hamn för andra året i rad. En tydlig trend är att containergods från hela Sverige koncentreras till Göteborgs hamn i växande grad, och det sker via järnvägen. Totalt transporterades 456 000 TEU genom hamnen på järnväg – det är den största volymen i hamnens 400-åriga historia. Det visar Göteborgs hamns nyligen sammanställda godsvolymer för helåret 2019.

Milstolpe i största hamnutbyggnaden på 40 år

Milstolpe i största hamnutbyggnaden på 40 år

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2019 10:28 CET

I veckan slutbesiktigades det 16 månader långa etapp 1a i bygget av en ny, 220 000 stor terminal i Göteborgs hamn. Terminalbygget, som är det största hamnutvecklingsprojektet på 40 år i Göteborgs hamn, kan nu gå in i nästa fas.

Containerterminalen i Göteborgs hamn blir fossilfri 2020

Containerterminalen i Göteborgs hamn blir fossilfri 2020

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2019 07:01 CET

​100% förnyelsebar maskinpark, dubblerad godsmängd på järnväg och effektivare godshantering. Det är några av delarna i den nya klimatstrategi som APM Terminals Gothenburg lanserar idag. Strategin stödjer Göteborgs hamns klimatmål att reducera CO2-utsläpp med 70 procent i hela Göteborgsområdet till 2030.

DFDS ökar kapaciteten i Göteborgs hamn med nytt fartyg

DFDS ökar kapaciteten i Göteborgs hamn med nytt fartyg

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2019 10:02 CET

Nu sätter rederiet DFDS in ett nytt fartyg som stärker hamnens erbjudande av intraeuropeisk rorotrafik. Det nybyggda fartyget Hollandia Seaways är ett av världens största rorofartyg och innebär en total kapacitetsökning till och från Göteborgs hamn på över 600 trailers i veckan.

Göteborg i nordiskt hamnsamarbete för hållbara transporter

Göteborg i nordiskt hamnsamarbete för hållbara transporter

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2019 10:08 CET

Göteborgs hamn har inlett ett samarbete tillsammans med tio andra nordiska hamnar. I en deklaration hamnarna skrivit under tillsammans förbinder man sig att samarbeta, utbyta information och dela med sig av tillvägagångssätt på en rad områden som rör miljö och klimat.

Unik digital lösning gör Göteborgs hamn smartare

Unik digital lösning gör Göteborgs hamn smartare

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2019 18:51 CET

Snabbare, säkrare, och mindre administration. Det blev effekterna när ett nytt datasystem nyligen infördes i Göteborgs hamns energihamn. Systemet samordnar och överblickar arbeten i hamnen och i slutändan kan även varuhanteringen skötas ännu snabbare och effektivare.

Göteborgs hamns containerhantering ökar trots minskande Sverigemarknad

Göteborgs hamns containerhantering ökar trots minskande Sverigemarknad

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2019 07:58 CET

Den svenska containermarknaden är i en avmattningsperiod och minskade med en procent under första halvåret 2019. Trots det har Göteborgs hamn successivt ökat volymerna och tagit marknadsandelar i segmentet. Mellan januari och september i år är ökningen fyra procent i Göteborg och det är framförallt gods från ostkusten som flyttats via järnväg till västkusten.

Inför Brexit – vad händer i Göteborgs hamn?

Inför Brexit – vad händer i Göteborgs hamn?

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2019 12:38 CEST

Enligt nuvarande tidtabell lämnar Storbritannien EU den 31 oktober. Vad innebär utträdet för den som skeppar gods mellan Sverige till Storbritannien via Göteborgs hamn? Och hur påverkas de som hanterar annat gods i hamnen?