Skip to main content

En målad historia. Svenskt historiemåleri under 1800-talet på Göteborgs konstmuseum

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2014 10:35 CET

En målad historia
Svenskt historiemåleri under 1800-talet

22 februari–28 september 2014

1800-talets historiemåleri är en bildskatt som skildrar den svenska historiens mest dramatiska ögonblick, ofta i detaljrika scener och storslagna format. För första gången i modern tid visas nu de mest kända svenska historiemålningarna från både Göteborgs konstmuseum och Nationalmuseum samtidigt i en stor utställning.

Historiemåleriets bilder har starkt påverkat vår bild av den svenska historien, inte minst genom grundskolans läroböcker där reproduktioner av välkända målningar använts som illustrationer i över 150 år. Genom sina skildringar av den svenska historien bidrog historiemåleriet till att legitimera nationalstaten och till att skapa en nationell identitet. Än idag fortsätter bilderna att direkt eller indirekt påverka våra föreställningar om svenskhet, könsroller och ideal.

I historiemåleriets bilder har utvalda händelser tagit form av en känsloladdad teater, komprimerad i en bild där dramat gestaltats med hjältekungar, lojala undersåtar och soldater i innehållsrika scener med tidstypisk rekvisita. Under modernismen blev detta berättande måleri omodernt men i andra medier som film, tecknade serier, nyhetsfotografi, tv- och datorspel har dess visuella retorik förts vidare och utvecklats. Detta lyfts fram och diskuteras i såväl utställningen som den forskningsbaserade katalogen, där forskare från olika discipliner belyser ämnet ur olika infallsvinklar.

Med utställningen En målad historia. Svenskt historiemåleri under 1800-talet, där några av de mest kända verken inom svenskt historiemåleri ingår tillsammans med exempel från senare tiders film och nyhetsfotografi, ger Göteborgs konstmuseum nya ingångar till en välkänd bildgenre. Utställningen vill väcka frågor kring bilders roll i konstruktionen av svenskhet och den svenska nationens historia. Ämnen som är angelägna att diskutera idag, inte minst ur ett genus- och mångfaldsperspektiv.

En målad historia. Svenskt historiemåleri under 1800-talet är en utställning och ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som tillkommit genom ett samarbete mellan Göteborgs konstmuseum och Nationalmuseum i Stockholm.

Utställningen åtföljs av ett omfattande pedagogiskt program, riktat till ungdomar i åldern 13–19 år, som stöds av Statens kulturråd.

En katalog är producerad till utställningen.

PRESSVISNING
Välkommen till pressvisning  torsdag 20 februari kl 11.00. Intendent Per Dahlström presenterar utställningen. Vänligen anmäl ditt deltagande senast tisdag 18 februari till: Malin Gustafsson,
031-368 35 07, malin.gustafsson@kultur.goteborg.se

VERNISSAGE
Välkommen till vernissage lördag 22 februari kl 11.00–17.00. Museichef Isabella Nilsson hälsar välkommen kl 14.00. Utställningen invigs av Sven-Eric Liedman. Intendent Per Dahlström
presenterar utställningen.

För mer information:
Om utställningen: Per Dahlström, intendent, 031-368 35 17, per.dahlstrom@kultur.goteborg.se
Om forskningsprojektet: Kristoffer Arvidsson, forskningsledare, 031-368 35 29, kristoffer.arvidsson@kultur.goteborg.se
Isabella Nilsson, museichef, 031-368 35 01, isabella.nilsson@kultur.goteborg.se

 

Bild: Nils Forsberg, Gustaf II Adolf före slaget vid Lützen,1900, Göteborgs konstmuseum.


Göteborgs konstmuseum har en av norra Europas främsta konstsamlingar. Dessa sträcker sig från 1400-talet fram till idag med betydande verk inom både nordisk och internationell konst. Förutom samlingarna erbjuder museet aktuella utställningar, familjeaktiviteter, föreläsningar, workshops och visningar. Här finns restaurang samt en välsorterad museibutik.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera