Skip to main content

En målad historia. Svenskt historiemåleri under 1800-talet på Göteborgs konstmuseum

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 15:00 CET

© All rights reserved

En målad historia
Svenskt historiemåleri under 1800-talet

22 februari–28 september 2014

Det svenska historiemåleriet från 1800-talet är en bildskatt i ofta storslagna format. Det är visuellt fascinerande bilder som inte minst genom sin storlek understryker hur man såg på vikten av ämnet.

Många har tagit del av den svenska historien i grundskolans läroböcker där reproduktioner av välkända äldre målningar använts som illustrationer i över 150 år. Att bilder påverkar var man väl medveten om redan på 1800-talet. Det systematiska bevarandet av det förflutna – själva historiens användbarhet – ingick som en strategi i nationalstatens strävan att skaffa sig legitimitet och identitet under detta århundrade.

Syftet med historiemåleriet var också att bygga en berättelse om en gemensam historia och skapa en nationell identitet. I historiemåleriets bilder har utvalda händelser tagit form av en känsloladdad teater, komprimerad i en bild där dramat gestaltats med hjältekungar, lojala undersåtar och soldater, innehållsrika scener och tidstypisk rekvisita. Men vi möter också en visuell retorik med grepp som överlagrats till vår samtid, inte minst genom film, tecknade serier, nyhetsfotografi, tv- och datorspel.

Historiemåleriet har ansetts vara en föråldrad genre men de föreställningar den kommunicerat om den nationella identiteten och det svenska folket, och i förlängningen könsroller och ideal, påverkar vår självbild än idag och har varit med om att forma dagens uppfattningar kring begreppet svenskhet och om att vara svensk.

Med utställningen En målad historia. Svenskt historiemåleri under 1800-talet, där bland annat några av de mest kända verken inom svenskt historiemåleri ingår tillsammans med exempel från senare tiders film och nyhetsfotografi, ger Göteborgs konstmuseum nya ingångar till en välkänd bildgenre. Utställningen vill väcka frågor kring bilders roll i konstruktionen av svenskhet och den svenska nationens historia. Ämnen som är angelägna att diskutera idag, inte minst ur ett genus- och mångfaldsperspektiv.

En målad historia. Svenskt historiemåleri under 1800-talet är en utställning och ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som tillkommit genom ett samarbete mellan Göteborgs konstmuseum och Nationalmuseum.

Utställningen åtföljs av ett omfattande pedagogiskt program riktat till ungdomar i åldern 13-19 år
som stöds av Statens kulturråd.

För mer information:
Per Dahlström, intendent, 031-368 35 17, per.dahlstrom@kultur.goteborg.se
Kristoffer Arvidsson, forskare, 031-368 35 29, kristoffer.arvidsson@kultur.goteborg.se
Isabella Nilsson, museichef, 031-368 35 01, isabella.nilsson@kultur.goteborg.se

Bild: Nils Forsberg, Gustaf II Adolf före slaget vid Lützen,1900, Göteborgs konstmuseum.

Göteborgs konstmuseum har en av norra Europas främsta konstsamlingar. Dessa sträcker sig från 1400-talet fram till idag med betydande verk inom både nordisk och internationell konst. Förutom samlingarna erbjuder museet aktuella utställningar, familjeaktiviteter, föreläsningar, workshops och visningar. Här finns restaurang samt en välsorterad museibutik.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy