Skip to main content

Intimt privat och mänskligt globalt i höstens utställningar på Göteborgs konstmuseum

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2019 10:07 CEST

Vilhelm Hammershøi, Solstråler eller Solskin, 1900. Ordrupgaard. Foto: Anders Sune Berg.

Under hösten lyfter museet genom samarbete med Ordrupgaard fram dansk konst från guldålder till Hammershøi från museernas båda samlingar, visar internationell samtidskonst som lyhört sätter fingret på några av vår tids mest angelägna frågor och erbjuder belysande sammanhang kring ett av samlingens viktigaste verk.

Göteborgs konstmuseum arbetar integrerat med samling, utställning och pedagogik – något som uppmärksammades när Sveriges Museer och Svenska ICOM förra året utnämnde Göteborgs konstmuseum till Årets museum. Museet har också utvecklat nya sätt att arbeta med delaktighet, vilket bland annat återspeglas i en av höstens utställningar, där ett antal personer bjudits in att tolka verken i utställningen utifrån sitt perspektiv.

”Med erfarenhet från de senaste årens framgångsrika forskningsprojekt och pedagogiska satsningar har museet funnit en välfungerande och gränsöverskridande arbetsmodell där verk från museets egna samling utgör en viktig del i de tillfälliga utställningarna. I höst vill vi fortsätta att utmana besökarens förväntningar och stimulera till nya insikter utifrån en mångfald av perspektiv. Vi vill visa att konst går att relatera till, förstå och tala om på många olika sätt, också utifrån den kunskap eller de erfarenheter som finns hos vår publik.

- Anna Hyltze, tf museichef


Du är
14 september17 november 2019
Stenahallen

Hur kan vi i en tid av politisk utmattning förhandla om makt utanför etablerade strukturer? Vem är en del av samhället och på vilka villkor? Utställningen Du är berättar om konst som mellanmänskligt tilltal och tillvaron som ett prisma av berättelser.

Många av verken i utställningen kretsar kring att bli sedd och tilltalad, att bli till genom möten med andra. ”Du är …” blir en laddad fras och ett fragment av mening, kanske början på en kärleksdikt eller inledningen till en förolämpning.

I utställningen medverkar åtta konstnärer i olika generationer, från många delar av världen. På fundamentalt självständiga vis arbetar de med frågor kring ensamhet, gemenskap och kollaps. I en tid av monumentala överdrifter och polariserad indignation försöker istället dessa konstnärer förstå/visa på villkoren för det djupt mänskliga genom vittnesmål, berättelser, språk och dröm.

I Meira Ahmemulics kortfilm Ett språk måste vinna synliggörs förhållanden mellan språk, fördomar och svenskhet. Vi tar också del av Halil Antinderes berättelse om Muhammed Faris – Syriens första och hittills enda astronaut, en gång Assadregimens nationalhjälte, idag regeringsmotståndare och flykting. Hos fotografen Liza Ambrossio och performancekonstnären Naufus Ramirez Figueroa blandas dröm och spiritism med politisk aktivism, medan Martina Müntzing målar den oskrivna historien. Vanessa Baird gestaltar relationer och familjeband bortom schabloner. I Apichatpong Weerasethakuls videoverk undersöks exilen när det förflutna och nuet möts på ett övergivet hotell och Ahmet Ögut visar i sina politiska skulpturer på glappet mellan individ och samhälle, men också vikten av medskapande och dialog.


Från guldålder till Hammershøi
Dansk konst från Ordrupgaard och Göteborgs konstmuseum
12 oktober 2019–22 mars 2020
Etagen

I oktober öppnar Göteborgs konstmuseum en utställning med hundra år av danskt måleri. Genom ett samarbete med Ordrupgaard i Köpenhamn ges ett unikt tillfälle att se några av de mest framstående verken i dansk konsthistoria.

Under första halvan av 1800-talet frodades den danska konsten på ett anmärkningsvärt sätt och tiden har i efterhand kallats för den danska guldåldern. Det tidiga 1800-talet var annars en svår tid i Danmark. Trots att nationen gick i statsbankrutt 1813 och flera landområden förlorades i krig blomstrade kulturlivet, inte minst bildkonsten.

Det anspråkslösa guldåldersmåleriet, vänt mot det intima och vardagliga, kom att prägla den danska konsten för en lång tid framöver. Ännu vid sekelskiftet 1900 inspirerades konstnärer som Lauritz Andersen Ring och Vilhelm Hammershøi av guldåldersmåleriet. Ring målade landsbygden med dess inbrytande modernitet i en psykologiskt laddad realism. Hammershøi har med sina stillsamma interiörer i en asketisk färgskala rönt en alltmer växande popularitet internationellt. Av dessa båda konstnärer visas drygt tio verk vardera. Utställningen, som i sin helhet omfattar omkring åttio verk, synliggör kontinuiteten i den danska konsten från första halvan av 1800-talet fram till första världskriget.


Perspektiv på Picasso

Närstudie av Akrobatfamilj
26 oktober 2019 tillsvidare
6:e våning

Snart är Pablo Picassos Akrobatfamilj tillbaka i Göteborg. Efter att ha setts av nära en miljon besökare i Paris och Basel kommer verket nu till hösten åter att kunna upplevas på Göteborgs konstmuseum.

Göteborgs konstmuseums verk Akrobatfamilj tillhör Picassos rosa period, där konstnären skildrar akrobater från cirkusvärlden, ofta bakom kulisserna och många gånger med ett stråk av melankoli. Verket hör till ett av museets mest efterfrågade och uppmärksammade, men har trots det endast lånats ut ett femtontal gånger. I samband med utlån får verk ur Göteborgs konstmuseums samling stor synlighet internationellt och sätts in i en ny konsthistorisk kontext. Det tillförs ny och fördjupad kunskap både kring det utlånade verket och konstnärskapet.

Under det gångna året har Akrobatfamilj visats på Musée d’Orsay, Paris, och Fondation Beyeler, Basel, i en av de mest omfattande utställningarna om Picassos blå och rosa period, vilken hittills har setts av närmare en miljon besökare. Till hösten bjuder vi in göteborgarna att åter se sitt mästerverk i samlingen och ta del av den spännande berättelsen om verkets historia och museets viktiga arbete med att bevara kulturarvet för framtida generationer.

I samband med utlånet gjordes en grundlig konditionsbedömning, vilken resulterade i ett mer omfattande konserveringsprojekt. I samarbete med internationella forskarteam som CATS (Centre for Art Technological Studies and Conservation) och MOLAB (Mobile LABoratory) pågår arbetet med att få en bättre förståelse för verkets material och teknik och därmed finna den bästa lösningen för bevarandet av målningen. I presentationen Perspektiv på Picasso lyfts nyvunnen kunskap från involverade experter i forskningsprojektet fram genom intervjuer, föreläsningar och publika program.


Sten A Olssons Kulturstipendium 2019
7 december 2019–23 februari 2020
Stenahallen

I december visar museet traditionsenligt en utställning med Sten A Olssons kulturstipendiater inom konst och form. Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur är en viktig aktör i Göteborgs kulturliv och har under drygt tjugo år har delat ut ett stort antal utbildningsstipendier till talangfulla per­soner som arbetar med konst, musik, teater, dans, litteratur, design och scenografi. 2019 års stipendiater tillkännages i anslutning till utställningsöppningen.


Kontakt

Johan Sjöström, Intendent (Du är)
031-368 35 08, johan.sjostrom@kultur.goteborg.se

Per Dahlström, Intendent (Från guldålder till Hammershøi)
031-368 35 17, per.dahlstrom@kultur.goteborg.se

Eva Nygårds, Intendent (Perspektiv på Picasso)
031-368 35 03, eva.nygards@kultur.goteborg.se

Anna Hyltze, Tf Museichef
031-368 35 20, anna.hyltze@kultur.goteborg.se

Eva Rosengren, Pressansvarig
031-368 31 66, eva.rosengren@kultur.goteborg.se

Göteborgs konstmuseum har en av norra Europas främsta konstsamlingar. Denna sträcker sig från 1400-talet fram till idag med betydande verk inom både nordisk och internationell konst. Förutom samlingen erbjuder museet utställningar, familjeaktiviteter, föreläsningar, workshops och visningar. Här finns restaurang samt en välsorterad museibutik. Samlingen omfattar omkring 70 000 verk och museet har ca 250 000 besökare årligen.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.