Skip to main content

Med den nya utställningen Stadslandskap bjuder Göteborgs konstmuseum på en stadsvandring i konsten

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2017 11:37 CET

Stadslandskap
Fragment Minnen Visioner
18 mars–12 november 2017

Surrealistiska byggnader, svartmålat bråte från Manhattan och en spraymålad regnbåge. I konsten gör sig stadslandskapet och det urbana livet ständigt påmint. Med ett femtiotal verk från Göteborgs konstmuseums samling presenteras nu fragment, minnen och visioner av staden som landskap. Upptäck staden genom konsten med film, skulptur, måleri, grafik och foto.

Avbildningar av stadslandskap förekommer i konsten sedan antiken och det urbana livet gör sig ständigt påmint. Men en stad består inte bara av fysiska byggnader, gator och torg. Den bär också på sin egen historia i form av minnen och berättelser. Tillsammans väver de en själ och en identitet som gör staden meningsfull. Städer är i kontinuerlig förändring och skapas kollektivt av de som lever eller befinner sig där genom vardagliga händelser och praktiker såväl som i sociala nätverk.

-Göteborg står de närmaste decennierna inför en stor stadsomvandling genom projekt som Älvstadsprojektet, Västlänken, Götaälvbron och en rad andra nya byggnationer. En stor utmaning blir att skapa attraktiva och hållbara urbana miljöer för framtiden och en angelägen fråga att fundera över för oss alla är vad som gör att ett stadsrum upplevs som intressant och fullt av energi. Den här utställningen inspirerar till en annorlunda och breddad syn på vad en stad kan vara, säger Isabella Nilsson, museichef vid Göteborgs konstmuseum.

Poängen med att gå vilse
I konsten skildras staden både som en fysisk och mental plats. På 1950-talet myntades begreppet ”psykogeografi”. Termen beskriver en metod av slumpmässigt flanerande som inspirerade den samtida konsten och litteraturen. Genom att ”avsiktligt gå vilse” och länka samman psykologi och geografi skulle de känslor och beteenden som uppstår i människors interaktion med stadsrummet fångas. Metoden kan beskrivas som ett kringdrivande vilket liknar flanörens men skiljer sig genom sitt tydliga syfte – att samla upplevelser, stämningar och berättelser kopplade till platsen. Poängen var att få människor att rucka på sina invanda rörelsemönster och mentala kartor för att medvetandegöra sig om stadens dolda betydelser, psykologiska såväl som politiska.

Staden tolkad av lokala och internationella konstnärer
I konsten kan staden tolkas handfast, som i Marc Boyles avgjutning av en stenlagd gård, eller sakligt avbildande som i Torsten Jovinges målningar av funktionalistiska byggnader. Men även i deras verk smyger sig det drömlika och främmande in. David Molanders videoinstallation kring en bro i storstaden är underjordiskt suggestiv. AKAY och Carolina Falkholt utgår från gatukonstens och graffitins subkultur. En historisk parallell finns i Louise Nevelsons totemliknande skulptur uppbyggd av träbitar upphittade på gatan i New Yorks Manhattan. I en vandring mellan det poetiska, fantasifulla och det mer dystopiska presenterar utställningen olika tolkningar av det urbana landskapet

-Då utställningen handlar om det urbana rummet har vi varit måna om att ”öppna” utställningen mot det faktiska stadsrummet. Lars Arrhenius film ”Streetlife” visas till exempel både i utställningen och i fönstren ut mot gatan. Vi har också arbetat med QR-koder där ett tiotal verk har direktlänkar till konkreta gatuadresser i Streetview så att besökaren via sin telefon kan se hur de platser som finns avbildade i konstverken ser ut i dag. Ett inslag som skapar en brygga i tid och rum mellan utställningen och världen utanför museet, berättar intendent Per Dahlström.

Utställningen bygger på verk ur Göteborgs konstmuseums samling men till utställningen skapas också ett unikt platspecifikt verk av gatukonstnären SCEB (Camilla Boström). Även detta verk kommer att kunna ses från utsidan genom utställningsrummets stora fönster.

Med utställningen Stadslandskap bjuder Göteborgs konstmuseum besökaren med på en stadsvandring i konsten - ett tillfälle att öppna sig för det förbisedda och vardagliga såväl som det fantastiska och unika i bilder av stadens förtätade rum.

Utställningen genomförs med stöd av Higab.


PRESSVISNING
Välkommen till pressvisning torsdagen den 16 mars kl 11
Museichef Isabella Nilsson hälsar välkommen och intendent Per Dahlström presenterar utställningen

Vänligen anmäl ditt deltagande senast tisdagen den 14 mars till:
Helene Karlsson, Kommunikatör, 031-368 35 07, helene.karlsson@kultur.goteborg.se


VERNISSAGE
Lördagen den 18 mars kl 11-17

Enhetschef Anna Hyltze hälsar välkommen kl 14
Björn Siesjö, Stadsarkitekt Göteborg, invigningstalar
Intendent Per Dahlström presenterar utställningen


KONTAKT
Helene Karlsson, Kommunikatör, 031-368 35 07, helene.karlsson@kultur.goteborg.se
Per Dahlström, Intendent för samlingen, 031- 368 35 26, per.dahlstrom@kultur.goteborg.se
Isabella Nilsson, Museichef, 031-368 35 01, isabella.nilsson@kultur.goteborg.se

Göteborgs konstmuseum har en av norra Europas främsta konstsamlingar. Denna sträcker sig från 1400-talet fram till idag med betydande verk inom både nordisk och internationell konst. Förutom samlingen erbjuder museet utställningar, familjeaktiviteter, föreläsningar, workshops och visningar. Här finns restaurang samt en välsorterad museibutik. Samlingen omfattar omkring 70 000 verk och museet har ca 250 000 besökare årligen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera