Skip to main content

Pressinbjudan: Vanessa Baird på Göteborgs konstmuseum

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 13:30 CEST

© All rights reserved

VANESSA BAIRD

I know a garden in a street,
Which no one ever knew;
I know a rose beyond the fence,
Where flowers are pale and few

J.E. Flecker/V.Baird


28 maj–31 augusti 2014

I den norska konstnären Vanessa Bairds (f 1963) verk konfronteras betraktaren med en expressiv och surrealistisk bildvärld. Vid en första anblick dras ögat förföriskt in i de livfulla och färgmättade akvarellerna men snart avslöjas en burlesk motivkrets fylld av absurda sammanskrivningar med en mörk och humoristisk underton.

Vanessa Baird hämtar sin inspiration från en rik palett av konsthistoriska och litterära referenser. Hon hänvisar till en existerande bildvärld men blottställer stereotyper genom att omarbeta och driva motiven till en gräns där de övergår i något helt annat. Ett återkommande tema är en normkritisk diskussion kring sexualitet och kön. Flera av hennes verk kan tolkas som feministisk kritik av den manliga blicken vilken i århundraden har format konsthistoriens kvinnoskildringar och visat upp en idealiserad kvinnokropp där feminina och moderliga drag betonats.

Med en utgångspunkt förankrad i det egna livet har Vanessa Baird genom åren gestaltat moderskap och relationer bortom schabloner och sentimentala föreställningar. Flera av de kvinnliga karaktärerna i verken tycks bära konstnärens egna ansiktsdrag. På detta sätt antyder Baird möjligheten av en självbiografisk tolkning av bilderna, samtidigt som hon intar olika roller i mer eller mindre absurda situationer.  

Vanessa Baird arbetar främst med teckning, pastell och akvarell. Formatet är ofta storskaligt och enskilda motiv och scener sammanlänkas ibland likt tankekartor i narrativa tablåer. Färgskikten är genomsiktliga, läggs lager på lager eller accentueras genom utsparningar av det vita pappret. Genom intrikata mönster och vibrerande penselföring skapar hon psykologiska rum som klaustrofobiskt snävar in motivet och förskjuter perspektiv. Kontrasten mellan akvarellteknikens klassiska elegans och det stundtals provocerande visuella språket fångar något av essensen i Vanessa Bairds konstnärskap – det skaver och utmanar. 

Vanessa Baird hör till Norges mer väletablerade konstnärer, såväl nationellt som internationellt och hennes arbete har rönt mycket uppmärksamhet de senaste åren. I utställningen visas en svit storskaliga akvareller och ett flertal nyproducerade verk som skapats specifikt för utställningen.

PRESSVISNING
Välkommen till pressvisning  tisdag 27 maj kl 11.00. Intendent Anna Hyltze presenterar
utställningen. Konstnären närvarar. Vänligen anmäl ditt deltagande senast fredag 23 maj
till: Malin Gustafsson, 031-368 35 07, malin.gustafsson@kultur.goteborg.se

VERNISSAGE
Välkommen till vernissage onsdag 28 maj kl 17–20. Museichef Isabella Nilsson hälsar
välkommen kl 17.30. Utställningen invigs av generalkonsul Jan Andréasson, Kgl norsk generalkonsulat, Göteborg. Intendent Anna Hyltze presenterar utställningen.

För mer information:
Malin Gustafsson, informatör, 031-368 35 07, malin.gustafsson@kultur.goteborg.se
Anna Hyltze, intendent, 031-368 35 20, anna.hyltze@kultur.goteborg.se
Isabella Nilsson, museichef, 031-368 35 01, isabella.nilsson@kultur.goteborg.se

 Bild: Vanessa Baird, Utan titel (bilden är beskuren), 2009, Nasjonalmuseet, Oslo

Göteborgs konstmuseum har en av norra Europas främsta konstsamlingar. Dessa sträcker sig från 1400-talet fram till idag med betydande verk inom både nordisk och internationell konst. Förutom samlingarna erbjuder museet utställningar, familjeaktiviteter, föreläsningar, workshops och visningar. Här finns restaurang samt en välsorterad museibutik. Samlingen omfattar omkring 70 000 verk och museet har ca 260 000 besökare årligen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera