Skip to main content

Perspektiv: SEMINARIUM PÅ VALAND

Evenemang

25
NOV
  -

GÖTEBORGS KONSTHALL
Alltid fri entré & fria visningar

Perspektiv: SEMINARIUM PÅ VALAND
LÖRDAG 25 NOVEMBER KL 14-18

Offentlig konst som instrument:
Ett endagsseminarium om former och förutsättningar för
konst i det offentliga rummet

Under senare år har det offentliga rummet kommersialiserats i snabb takt
och medborgarnas uppträdande där har alltmer kommit att passa in i
marknadens mönster. Konsten har samtidigt instrumentaliserats för att
passa rådande politiska riktlinjer och för att tjäna marknadsvärden. Mot
bakgrund av denna historiska utveckling handlar seminariet om
förutsättningarna för att arbeta med offentlig konst som bygger på
deltagande. Vad kännetecknar fältet för dessa projekt? Hur fungerar de,
och för vem? Vilka strategier använder konstnärer för att etablera lokala
och ”interlokala” kontakter? Vilka möjligheter finns att utveckla såväl
formerna som förutsättningarna för konstprojekt i det offentliga rummet?

Seminariet är ett samarrangemang mellan IASPIS, Konstepidemin,
Göteborgs kulturförvaltning, Göteborgs konstmuseum, Göteborgs
Konsthall, Konsthögskolan Valand och Högskolan för fotografi, Göteborgs
universitet.

PLATS
Aulan, Konsthögskolan Valand, Vasagatan 50, Göteborg

MODERATOR
Mika Hannula, professor i Konst i det offentliga Rummet vid
Konstakademin i Helsingfors

PROGRAM
14:00 – 14:15 Introduktion av moderator Mika Hannula
14:15 – 14:45 Jörgen Svensson, konstnär, har arbetat som professor i fri
konst på Konsthögskolan Valand och Konstakademin i Trondheim.
14:45 – 15:15 Pelin Tan, forskarassistent och doktorand vid institutet för
socialvetenskap – Konsthistoria vid ITU, Istanbul
15:15 – 15:45 Ted Purves, professor California School of Arts, konstnär,
redaktör och curator
15:45 – 16:15 Paus
16:15 – 18.00 Paneldiskussion

För deltagare i seminariet blir det bar och mingel mellan 18:00-19:30

Perspektiv
Perspektiv är den samlade överskriften för de initiativ Göteborgs Konsthall
utformar i samarbete med bland annat utbildningsinstitutionerna.
Intentionen är att rikta uppmärksamheten mot den kunskapsproduktion
som äger rum i och genom konsten, för att understryka den roll och
relevans konst kan ha i olika sammanhang.
För mer information se vår hemsida

KONSTENS PLATS
Parallellt med utställningen Art Link pågår Esther Shalev-Gerzs utställning
Konstens Plats som diskuterar relationen mellan konst och kontext. Verket
är en tvådelad videoinstallation som bygger på samtal och bidrag från 38
konstnärer bosatta i stadsdelen Bergsjön i Göteborg. Den ena delen visas
på Rymdtorgets affärscentrum i Bergsjön och den andra på Göteborgs
Konsthall vid Götaplatsen.

ÖPPETTIDER
Bergsjön Centrum
Tisdag – söndag kl 11 – 18
Måndag stängt
För information samt upplysningar om visningar:
Agneta Asplund, tel 0736 65 40 09

Göteborgs Konsthall
Tisdag & torsdag kl 11 – 18
Onsdag kl 11 – 20
Fredag – söndag kl 11 – 17
Måndag stängt
Allmänna visningar: lördag & söndag kl 13, onsdag kl 18
För mer information se vår hemsida

ART LINK
Vill du köpa något annorlunda i julklapp? På Göteborgs Konsthall kan du
köpa energidrycken Guaraná Power som konstnärsgruppen Superflex
producerat i samarbete med ett kollektiv av guaranáodlande bönder i
Amazonas. Projektet Guaraná Power ingår i samlingsutställningen Art Link
som pågår till och med 7 januari.

Köp Guaraná Power på Göteborgs Konsthall för 20 kr/st
För mer information om Superflex och Guaraná Power se vår hemsida

Om du inte önskar få utskick från Göteborgs Konsthall i fortsättningen ber vi dig skicka ett
e-postbrev till info@konsthallen.goteborg.se Dit kan du även skriva om du har andra frågor.

GÖTEBORGS KONSTHALL
Götaplatsen
412 56 Göteborg, Sweden
Tel/Phone: +46 (0)31 61 50 40
Fax: +46 (0)31 61 50 43
mail: info@konsthallen.goteborg.se
www.konsthallen.goteborg.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera