Skip to main content

Pressvisning: Konstens plats av Esther Shalev-Gerz

Evenemang

16
NOV
Rymdtorgets affärscentrum Bergsjön Centrum
 

Esther Shalev-Gerz
KONSTENS PLATS
18 november 2006 – 7 januari 2007

PRESSVISNING
Torsdag 16 November kl 11 med start i Rymdtorgets affärscentrum i
Bergsjön Centrum.

Göteborgs Konsthall och övriga samarbetsparter är glada för att kunna
presentera Konstens Plats, en videoinstallation av den internationellt etablerade
konstnären Esther Shalev-Gerz. Verket består av två delar som visas på två
platser i Göteborg: Bergsjön Centrum (Rymdtorgets affärscentrum) och
Göteborgs Konsthall.

I Konstens Plats tar Esther Shalev-Gerz upp diskussionen om relationen mellan
konst och kontext och för den in i människors vardagsliv. Projektets
utgångspunkt har varit att reflektera över konstens plats inom skilda
traditioner, sett genom människor med olika kulturell bakgrund. Verket bygger
på samtal och bidrag från 38 konstnärer som bor i stadsdelen Bergsjön,
Göteborg. Konstnärerna har svarat på frågorna: ”Hur skulle du definiera
konst?” och ”Var finns den plats där konsten äger rum?”

Genom konstnärernas medverkan ger projektet en bild av de många personliga
visioner som finns om konstens plats. Det kopplar samman faktiska situationer
med fiktiva idéer och förbinder egna erfarenheter med föreställningar om ideala
förhållanden. Minnen och tankar om var konst äger rum i deltagarnas kultur
förbinds med deras nuvarande liv och rum. På så vis flätar projektet samman
det förflutna med det nuvarande liksom olika sammanhang och en bas skapas
för att nå fram till ett nytt och kanske annorlunda sätt att se på konst.

I installationen i Bergsjön visas en film utan ljud där man kan se konstnärerna
lyssna på sina egna beskrivningar och konstdefinitioner i hemmets avskildhet.
Mellan de olika sekvenserna har citat om konst från konstnärer runt om i
världen – både kända och mindre kända – lagts in. Citaten kommer från
utställningen Magiciens de la Terre som visades i Paris 1989 och som på grund
av sin postkoloniala ingång fick ta emot både lovord och kritik. På Göteborgs
Konsthall består installationen av deltagarnas röster och berättelser om sina
”konstplatser” samt fyra visuella förslag på hur dessa kan gestaltas. De
föreslagna modellerna knyter an till fyra olika platser: köket, ateljén,
kulturhuset och icke-platsen.

Med visningen på två platser bjuder Esther Shalev-Gerz in betraktaren att
aktivt återförena deltagarnas ståndpunkter och att bidra med sina egna. Den
institutionella auktoriteten får maka på sig lite när det gäller att definiera vad
som är konst och var den äger rum. I stället kopplas olika rumsliga
konstruktioner och kulturella områden samman och en plattform för en fortsatt
undersökning skapas.

Deltagande är centralt i Esther Shalev-Gerzs arbete och i det här projektet har
hennes inställning också överförts till den organisatoriska nivån. Redan från
början har olika konstföreningar och institutioner liksom kommunala
förvaltningar och bolag varit involverade i ett särskilt samarbete, vilket skapat
ytterligare en ingång till diskussionen om relationen mellan konst och plats.

Esther Shalev-Gerz är internationellt uppmärksammad för sina originella bidrag
till området konst i den offentliga sfären och för sitt ständiga utforskande av
demokratins natur, det kulturella minnet och det offentliga rummets politik. I
mer än 20 år har hon inriktat sitt arbete på aktioner och projekt i det offentliga
rummet, på olika former av samarbeten och utbyte med publiken. Esther
Shalev-Gerz lever och arbetar i Paris. Sedan 2003 är hon professor vid
Konsthögskolan Valand, Göteborgs universitet.

VERNISSAGE
Lördag 18 november kl 11:00 – 17:00
I Bergsjön Centrum (Rymdtorget) och på Göteborgs Konsthall

Kl 13:00 Invigningstal på Göteborgs Konsthall av Lene Crone Jensen, chef
Göteborgs Konsthall

Kl 15:00 Invigningstal i Bergsjön Centrum av Göran Johansson,
kommunstyrelsens ordförande.

Gratis buss mellan Bergsjön Centrum och Göteborgs Konsthall
Kl 12:00 från Bergsjön Centrum
Kl 14:00 från Göteborgs Konsthall

SEMINARIUM
Konstens plats
Onsdag 13 december kl 18:00
Medverkande: Jason E. Brown, konstnär/curator, Lene Crone Jensen, chef
Göteborgs Konsthall och Esther Shalev Gerz, konstnär. Moderator: Johan Öberg,
Forskningssekreterare, Göteborgs universitet.
Språk: Engelska. Plats: Göteborgs Konsthall

DELTAGARE
Samuel Asmelash, Djoan Cardoi, Jakob Cucovic, Dodou Drammeh, Miia Fors,
Iskender Garis, Julia Hedsved, Gisli Hjaltason, Marjatta Huhtakangas, Nono
Lulendu Hunure, Haky Jasim, Bai Jeng, Charly Kalervo Lepistö, Anna Karlsson,
Talar Kirkur, Ana-Maria Kovacs, Gyula Kovacs, Sanna Losell, Svante Malmström,
Björn Mankner, Grant Martirosian, Aloyes Michael, Katarzyna Kasia Michnik, Salih
Mojsinovic, Luis Naranio, Andre Ostojic, Nasrin Pakkho, Lova Palmer, Kambyz
Pazoki, Elena Popova, Petter Rosenlundh, Börje Rydén, Karim Ali Sadoon, El
Mustapha Sahmoud, Ann-Britt Svensson, Fatima Svensson, Masoud Vatankhah,
Obilot Zeuschel

KONSTENS PLATS GENOMFÖRS I SAMVERKAN MED:
Bergsjöns Kultur & Medieverkstad, Chalmers – Institution för Arkitektur,
Familjebostäder i Göteborg AB, Göteborgs Konsthall, Göteborgs Stad Bergsjön,
Göteborgs Stad Kulturförvaltningen, Kulturföreningen bob, GöteborgsLokaler
Förvaltnings AB, Göteborgs Universitet - Konsthögskolan Valand, Tryggare och
Mänskligare Göteborg.

TACK TILL:
Göteborgs Stad Trafikkontoret & Statens kulturråd

ÖPPETTIDER
Bergsjön Centrum, Rymdtorget affärscentrum
Tis – Sön: 11 – 18
Mån: stängt
För ytterligare information samt upplysningar om bokade visningar:
Agneta Asplund, tel 0736 65 40 09

Göteborgs Konsthall
Tis & Tors: 11 – 18
Ons: 11 – 20
Fre – Sön: 11 – 17
Mån: stängt
Fria entré. Fria visningar lördag & söndag kl 13:00, onsdag kl 18:00

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera