Skip to main content

2 december öppnar Göteborgs Konsthalls nya utställning: Offer & Martyrer

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 09:50 CET

OFFER OCH MARTYRER
2 december 2011- 4 mars 2012

VERNISSAGE

Fredag 2 december 2011 kl 17.00–20.00

Offer och martyrskap är i ständigt mediafokus. Vi översköljs med rapporteringar om förtryck, orättvisor och konflikter - förhållanden som är oupplösligt förbundna med idén om offer och, i förlängningen potentiellt även med, martyrskap.

Utställningen Offer och Martyrer tar fasta på begreppens komplexitet och inre motsättningar och vill diskutera dessa två sammanlänkade begrepp som är så centrala för en rad religiösa, etiska och ideologiska konflikter genom historien. De medverkande konstnärerna tolkar, aktiverar och iscensätter det landskap i vilket offer- och martyrskap äger rum. Gränser mellan offer och förövare luckras upp och förutsättningarna, som gör det möjligt att upprätthålla och reproducera dessa roller, synas.

Hur kommer det sig att vissa personer framställs som offer eller martyrer av vissa medan andra beskriver dem som terrorister? Hur förhåller vi oss till offer när de också visar sig vara förövare? Varför får vissa sådant erkännande efter sin död, medan andra på sin höjd blir en siffra i statistiken? Och vem vill inte stå på offrets sida?

Utställningen utgör andra delen i projektet Offer och martyrer där den första utgjordes av visningen av Renzo Martens film Episode III – Enjoy Poverty. Projektet har kommit till stånd som ett samarbete mellan Göteborgs Konsthall och Clandestino Institut

Anna Johansson, Göteborgs Konsthall
Aleksander Muttori, Clandestino Institut

MEDVERKANDE KONSTNÄRER:
Anita & Anita (Annika von Hausswolff och Lotta Antonsson)
Conrad Botes
Juan Manuel Echavarría/Fundación Puntos de Encuentro
Runo Lagomarsino
Rabhi Mroué
Tanja Ostojić
Ruti Sela & Maayan Amir
Magnus Thierfleder
Artur Żmijewski


För mer information, klicka på konstnärsnamnen
För intervjuer med konstnärer kontakta Anna Johansson 073 042 65 54

VERNISSAGE
Fredag 2 december kl 17-20
Program:
Ca: 18.00, Mikael Nanfeldt, konsthallschef, välkomnar.
Curatoriska teamet med Anna Johansson, Göteborgs Konsthall, och Aleksander Muttori, Clandestino Institut, berättar om utställningen, projektet och tematiken.
Under kvällen: mingel och DJ Dimitrios K .

Göteborgs Konsthall presenterar grupp- och soloutställningar med svenska och internationella konstnärer som visar på mångfalden inom den samtida konsten. Parallellt med detta arrangeras konstnärssamtal, visningar, seminarier, lektioner för barn och unga och andra programaktiviteter för att skapa nya infallsvinklar, möten, kontakter och dialog. Göteborgs Konsthall har alltid fri entré och fria visningar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera