Skip to main content

THE LAB 6-7 okt : Internationellt Symposium

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 13:29 CEST

I samband med utställningen Disidentifikation bjuder Göteborgs Konsthall, i samarbete med Museion/Globala Studier vid Göteborgs universitet, in till ett internationellt tvådagars-symposium med syfte att granska och vidareutveckla centrala frågeställningar i utställningen och diskutera dessa frågor i ett vidare perspektiv.

Utställningen Disidentifikation tar sin utgångspunkt i José Esteban Muñoz bok Disidentifications: Queers of Color and the Performance of Politics, och lyfter fram konstnärskap som belyser frågor kring performativitet och identitetsskapande samt dess politiska och ideologiska effekter. Element av maskerad, drag, alter-ego, förklädnad och förvandling speglas här i verk som omfattar både den närvarande kroppen och den kropp som endast är synlig genom spår och minnen. I utställningen blandas fiktion och verklighet och i fokus står den förvrängda, konstruerade och gäckande kroppen. I utställningen Disidentifikation omarbetar konstnärerna populärkulturella uttryck som en strategi för att skapa subversiva, ironiska och lekfulla möjligheter till motstånd och aktualiserar den radikala potential som omger alternativa världar och identiteter. Med en närmast aktivistisk agenda undersöks möjligheterna att ta kontroll över omvärldens bild av den egna personen och utmana relationen mellan subjekt och betraktare. Medverkande konstnärer är Nick Cave, Lukas Duwenhögger, Rotimi Fani-Kayode, Simon Fujiwara, Charlotte Gyllenhammar, Kalup Linzy, Wangechi Mutu och Tracey Rose.

6 oktober
Art and Difference
Plats: aulan, Konsthögskolan Valand
13.00–17.00

Under symposiets första dag, under temat Art and Difference, utforskar vi i vilken utsträckning disidentifikationens strategier kan bidra till vår förståelse av hur identitet skapas och omskapas. Genom presentationer som rör sig i det feministiska och postkoloniala fältet, diskuterar en rad konstnärer och curatorer maskeradens och performativitetens roll i identitesskapande. Hur kan vi tala om mångfald och pluralism utan att differentiering utslätas och förlorar mening? Vilka etiska ställningstaganden måste vi göra som curatorer och konstnärer i globala och tvärkulturella utställningar?

Moderator: Mikela Lundahl, Globala Studier vid Göteborgs universitet
Introduktion Stina Edblom, intendent Göteborgs Konsthall
Kalup Linzy, video/performance konstnär, New York, USA
Claire Tancons, curator och konstkritiker, New Orleans, USA
Charlotte Bydler, lektor i konstvetenskap vid Södertörns universitet, Stockholm
Renee Mussai, Authograph ABP, London 

19.00 Middag på House of Win-Win i samarbete med Clandestino Institut. Kl. 21.00 öppnas dörrarna för eftermingel.

7 oktober
Theory and Practice
Plats: aulan, Konsthögskolan Valand
09.00–13.00

Under symposiets andra dag, Theory and Practice, vill vi genom en fördjupad granskning av relationen mellan konst och teori undersöka hur teoretiska och begreppsliga strategier har använts för att förstå och kritisera vår samtid. På senare år har vi bevittnat en allt starkare institutionalisering av feministiska och postkoloniala frågeställningar och inom det konstnärliga fältet talas det ofta om mångfald, kulturella skillnader och identitet. Genom att initiera en dialog mellan olika konst- och humanvetenskapliga områden är vår ambition att problematisera detta och se hur konstnärlig produktion och curatoriskt arbete kan bidra till nya tolkningsmodeller.

Moderator: Dariush Moaven Doust, Globala Studier vid Göteborgs universitet
Gertrud Sandqvist, Professor vid Malmö Konsthögskola
Joseph Massad, Associate Professor i Modern Arabisk Politik och Intellektuell Historia, Columbia University, New York

Information om ytterligare paneldeltagare annonseras inom kort.

7 oktober
Sammanfattande paneldiskussion - Cross-cultural curating
Plats: Göteborgs Konsthall
17.30 – 19.00

Symposiet avslutas med en sammanfattande paneldiskussion om cross-cultural curating där vi undersöker hur vi kan vitalisera våra curatoriska strategier genom ett självreflexivt engagemang. Vilka verktyg kan vi använda för att förstå och kritisera hur samtida teorier kan omsättas i den curatoriska praltiken. Hur kan vi hämta kunskap ur konst och förmedla motstånd mot hegemonisk kultur genom konst ?

tina Edblom, intendent Göteborgs Konsthall
Gertrud Sandqvist, Professor vid Malmö Konsthögskola
Claire Tancons, curator och konstkritiker, New Orleans, USA
Charlotte Bydler, lektor i konstvetenskap vid Södertörns universitet, Stockholm

- - - - - - - -

Charlotte Bydler är skribent, konstkritiker och lektor I konstvetenskap vid Södertörns universitet, Stockholm. I sin avhandling The Global Art World, Inc. On the Globalization of Contemporary Art som publicerades 2004, låg ett flertal fallstudier av biennaler runt om i världen till grund för hennes undersökning om biennaler i förhållande till globalisering.

Stina Edblom är utställningsintendent på Göteborgs Konsthall och assisterande curator för 29e São Paulo Biennalen. Med fokus på den afrikanska samtidskonsten arbetade hon 2008 som research- och assisterande curator för 3:e Guangzhou Triennalen med temat ”Farväl till Postkolonialismen”. Stina Edblom har en Master från Goldsmiths College, London.

Kalup Linzy är en video- och performancekonstnär, som är verksam i New York. Med sina melodramatiska och humoristiska tolkningar av ras- och könssterotyper samt den amerikanska såpoperakulturen, medverkar Linzy i utställningen Disidentifikation med verken Sweetberry Sonnet och Edge of my Couch. Linzy har tidigare ställt ut på Museum of Modern Art, Studio Museum in Harlem och Whitney Museum of American Art.

Mikela Lundahl är fil. doktor i idéhistoria, forskare verksam vid Göteborgs universitet och föreståndare för Museion/Globala Studier. I sin avhandling Vad är en neger från 2005 undersöker hon receptionen av negritudetänkarna, och utforskar vad den essentialism de tillskrevs kunde innebära.

Joseph Massad, Associate Professor i Modern Arabisk Politik och Intellektuell Historia vid Columbia University, New York, har i sitt akademiska arbete fokuserat på palestinsk, jordansk och israelisk nationalism. Hans avhandling Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan, har fått stor uppmärksamhet liksom hans senaste bok Desiring Arabs.

Dariush Moaven Doust är psykoanalytiker, konstteoretiker och medlem i konstnärsgruppen ARC. Han har doktorerat i idéhistoria och forskar om den franska efterkrigstidens intellektuella strömningar. Moaven Doust är verksam vid institutionen för Globala Studier vid Göteborgs universitet där han för närvarande undervisar i kursen Estetik, makt och kapitalism.

Renée Mussai är verksam vid Autograph ABP, en internationell fotoorganisation som arbetar med inriktning mot mänskliga rättigheter och kulturell identitet. För närvarande ansvarar hon för etableringen av Archive and Research Centre for Cultural Diverse Photography, London. Hennes senaste curatoriska projekt fokuserade på Rotimi Fani Kayode´s verk i utställningen Ever Young: James Barnor, Street and Studio Photography from Ghana and the UK.

Gertrud Sandqvist är professor i konstens teori- och idéhistoria vid Konsthögskolan i Malmö. Sedan 1980 har hon varit verksam som konstkritiker på olika konsttidskrifter bl a Paletten (1981-84). Mellan 1995–2007 var Sandqvist prefekt vid Konsthögskolan i Malmö. Hon har skrivit ett stort antal texter för kataloger och antologier om nordisk och internationell samtidkonst. Gertrud Sandqvist är aktuell som co-curator för Modernautställningen 2010

Claire Tancons är curator, konstkritiker och forskare baserad i New Orleans. I sin forskning fokuserar hon på karnevalen och processionen som konstnärligt uttryck. Tancons, som tidigare arbetat som curator för en del av 7e Gwangju Biennalen, Sydkorea och Cape 09 i Sydafrika, har nyligen blivit utsedd till curator för den första upplagan av Harlem Biennalen som öppnas våren 2012. 

För information om anmälan etc se Göteborgs Konsthalls hemsida
www.konsthallen.goteborg.se


GÖTEBORGS KONSTHALL
Götaplatsen
412 56 Göteborg, Sweden
Tel: +46 (0) 31 368 34 50
Fax: +46 (0) 31 368 34 59
mail: goteborgs.konsthall@kultur.goteborg.se
www.konsthallen.goteborg.se

Göteborgs Konsthall presenterar grupp- och soloutställningar med svenska och internationella konstnärer som visar på mångfalden inom den samtida konsten. Parallellt med detta arrangeras konstnärssamtal, visningar, seminarier, lektioner för barn och unga och andra programaktiviteter för att skapa nya infallsvinklar, möten, kontakter och dialog.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera