Skip to main content

Taggar

miljö park och natur

Jämlikt Göteborg

internationellt arbete

trygghet och brottsförebyggande

demokrati och mänskliga rättigheter

kultur och fritid

sociala frågor och funktionshinder

idrott och föreningsliv

Utbildning skola och förskola

näringsliv

politik och organisation

Stadsutveckling

Rapportsammandrag. Samverkan avseende samsjukliga – personer som både har ett missbruk och psykisk ohälsa
Bilaga. Framåtsyftande arbete

Bilaga. Framåtsyftande arbete

Dokument   •   2018-05-16 09:57 CEST

Rapport. Samverkan avseende samsjukliga – personer som både har ett missbruk och psykisk ohälsa
Resultat Aktivitetshusen

Resultat Aktivitetshusen

Dokument   •   2018-05-15 09:56 CEST

Resultat av självskattad psykisk hälsa bland Aktivitetshusens deltagare.

Program World Forum Against Drugs, ECAD Mayors’ Conference,  Sverige mot narkotika

Program World Forum Against Drugs, ECAD Mayors’ Conference, Sverige mot narkotika 14– 15 maj 2018

Illustrationaplan av regnlekplatsen, av 02Landskap

Ange 02Landskap som illustratörer.

Bild på regnlekplatsen i solsken, illustration av 02Landskap

Ange 02Landskap som illustratörer.

Bild på regnlekplatsen i regn, illustration av 02Landskap
Hela listan på deltagande SM-vinnare

Hela listan på deltagande SM-vinnare

Dokument   •   2018-04-30 07:50 CEST

Kartläggning av ungdomar som Fältgruppen City möter i sitt uppsökande arbete i Nordstan
Beslut IVO Kofferdalens korttidshem

Beslut IVO Kofferdalens korttidshem

Dokument   •   2018-04-09 12:19 CEST

IVO:s beslut efter utredning av Kofferdalens korttidshem.

Frågor och svar om Vasabron

Frågor och svar om Vasabron

Dokument   •   2018-03-13 14:47 CET

Frågor och svar om trafikkontorets beslut att häva kontraktet med entreprenören för Vasabron i centrala Göteborg 13 mars 2018.

Bidragsregler

Bidragsregler

Dokument   •   2018-03-12 11:03 CET

Vinnande förslag arkitekttävling - Slottsskogsvallens entrépark
Juryutlåtande arkitekttävlingen Slottsskogsvallens entrépark

Juryutlåtande arkitekttävlingen Slottsskogsvallens entrépark

Idrotts- och föreningsnämnden – granskning av verksamhetsåret 2017
Nämnden för intraservice – granskning av verksamhetsåret 2017
Social resursförvaltnings lägesbild över radikalisering och våldsbejakande extremism

Social resursförvaltning har tagit fram en lägesbild som visar hur radikalisering och våldsbejakande extremism tar sig uttryck i Göteborg. Den avser i huvudsak händelser och information under år 2017.

Poseidon – granskning av verksamhetsåret 2017
Bilaga till Got Event – Granskning av upphandling och inköp Got Event