Skip to main content

Taggar

miljö park och natur

Jämlikt Göteborg

internationellt arbete

trygghet och brottsförebyggande

hr och arbetsmarknad

demokrati och mänskliga rättigheter

kultur och fritid

sociala frågor och funktionshinder

omsorg och service för äldre

idrott och föreningsliv

Utbildning skola och förskola

näringsliv

politik och organisation

Stadsutveckling

Illustrationsplan Färjenäsparken 2021, Mareld Landskapsarkitekter

Illustrationsplan för utbyggnad av Färjenäsparken i Göteborg till 2021 och därefter.

Bilaga - Så stöttar Göteborgs Stad de företag som drabbats av coronapandemins effekter

Text av Lina Ekdahl

Dokument   •   2020-03-19 10:54 CET

CV Patrik Steorn

CV Patrik Steorn

Dokument   •   2020-03-19 09:18 CET

Text av Lina Ekdahl

Dokument   •   2020-03-13 10:20 CET

Text av Lina Ekdahl

Dokument   •   2020-03-13 10:20 CET

Presentation pressinfo Gamlestadens torg

Presentation pressinfo Gamlestadens torg

Dokument   •   2020-02-06 08:07 CET

Presentation pressinfo Gibraltarvallen

Presentation pressinfo Gibraltarvallen

Dokument   •   2020-02-06 08:07 CET

Presentation pressinfo söder om Liseberg

Presentation pressinfo söder om Liseberg

Dokument   •   2020-02-06 08:07 CET

Presentation pressinfo Olof Asklunds gata

Presentation pressinfo Olof Asklunds gata

Dokument   •   2020-02-06 08:07 CET

Social resursförvaltnings rapport om utredningar enligt lex Sarah 2019

Statistik och analys av 2019 års lex Sarahutredningar i Social resursförvaltning.

Sammandrag av rapporten om stadens exploateringsekonomi
Stadsrevisionens granskning av stadens exploateringsekonomi
Sammandrag av rapporten

Sammandrag av rapporten

Dokument   •   2019-11-26 16:22 CET

Sammanfattning av rapporten om upphandling av byggentreprenader.

Rapport: Granskning upphandling av byggentreprenader

Stadsrevisionen har granskat om Göteborgs Stad har ändamålsenliga rutiner för upphandling av byggentreprenader.

Affisch för firande av Barnkonventionen 30 år

Affischen som bjuder in till firandet av Barnkonventionen den 20 november i Rutan, Landala Torg

Program Förskolesummit 2019

Program Förskolesummit 2019

Dokument   •   2019-11-15 13:41 CET

Affisch om skolvalet

Affisch om skolvalet

Dokument   •   2019-11-14 15:40 CET

Broschyr om att söka ny skolenhet

Broschyr om att söka ny skolenhet

Dokument   •   2019-11-14 15:40 CET

Broschyr om att söka ny skolenhet har skickats hem till alla berörda vårdnadshavare.