Skip to main content

Taggar

miljö park och natur

jämlikt Göteborg

trygghet och brottsförebyggande

kultur och fritid

sociala frågor och funktionshinder

idrott och föreningsliv

Utbildning skola och förskola

näringsliv

politik och organisation

stadsutveckling

Dagordning för konferensen

Dagordning för konferensen

Dokument   •   2017-10-20 16:02 CEST

Sammandrag. Nämnden för Intraservice – granskning av utlandsresor (2017-10-17)
Rapport. Nämnden för Intraservice – granskning av utlandsresor (2017-10-17)
Inbjudan till Destination Göteborg mot människohandel

Inbjudan till Destination Göteborg mot människohandel 18 oktober.

Förstudie Brunnsparken, september 2017, park- och naturförvaltningen Göteborgs Stad

Vid mötet den 25 september 2017 beslutade park- och naturnämnden Göteborgs Stad att godkänna park- och naturförvaltningens förstudie om hur trygghet och trivsel kan öka i Brunnsparken och att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en upprustning av Brunnsparken under perioden 2018-2021.

Sammandrag – Granskning av stadsdelsnämndernas arbete mot kränkande behandling i fritidshem
Rapport – Granskning av stadsdelsnämndernas arbete mot kränkande behandling i fritidshem
Tävlingsprogram för Slottsskogsvallens entrépark
Inbjudan: Invigning av Dalens nya utegym

Inbjudan: Invigning av Dalens nya utegym

Dokument   •   2017-08-17 10:26 CEST

Göteborgs experter i Almedalen 2017

Göteborgs experter i Almedalen 2017

Dokument   •   2017-06-30 15:40 CEST

Göteborgs experter i Almedalen 2017, beskrivning och kontaktuppgifter.

Inbjudan/affisch för invigning av Vasaparkens lekplats 26 juni
Faktablad om utfallet av Sverigeförhandlingen

Faktabladet beskriver i detalj omfattningen av de kollektivtrafikåtgärder med mer som planeras utifrån utfallet av Sverigeförhandlingen i Göteborg.

Presentation från presseminarium om IFO-funktionshinder

Denna presentation föredrogs för media under ett seminarie 2017-05-17.

Program Tynneredsdagen 2017

Program Tynneredsdagen 2017

Dokument   •   2017-05-10 08:00 CEST

Presentation av fritidsvaneundersökning - pressträff 28 april 2017
Barn och ungas fritid - gymnasiet - 2016

Barn och ungas fritid - gymnasiet - 2016

Dokument   •   2017-04-28 11:18 CEST

Fritidsvaneundersökning med svar från elever i gymnasieåldern.

Barn och ungas fritid - grundskola - 2016

Barn och ungas fritid - grundskola - 2016

Dokument   •   2017-04-28 11:14 CEST

Fritidsvaneundersökning som vänder sig till unga i år 2, 5 och 8.

Konkurrensverkets beslut Göteborgs kommun – Boendeplatser för ensamkommande barn och unga

Konkurrensverkets beslut i ärendet om Göteborgs Stads mellanhavanden med Hero Sverige AB.