Skip to main content

Taggar

jämlikt göteborg

kultur och fritid

sociala frågor och funktionshinder

idrott och föreningsliv

stadsutveckling

Faktablad om utfallet av Sverigeförhandlingen

Faktabladet beskriver i detalj omfattningen av de kollektivtrafikåtgärder med mer som planeras utifrån utfallet av Sverigeförhandlingen i Göteborg.

Presentation från presseminarium om IFO-funktionshinder

Denna presentation föredrogs för media under ett seminarie 2017-05-17.

Program Tynneredsdagen 2017

Program Tynneredsdagen 2017

Dokument   •   2017-05-10 08:00 CEST

Presentation av fritidsvaneundersökning - pressträff 28 april 2017
Barn och ungas fritid - gymnasiet - 2016

Barn och ungas fritid - gymnasiet - 2016

Dokument   •   2017-04-28 11:18 CEST

Fritidsvaneundersökning med svar från elever i gymnasieåldern.

Barn och ungas fritid - grundskola - 2016

Barn och ungas fritid - grundskola - 2016

Dokument   •   2017-04-28 11:14 CEST

Fritidsvaneundersökning som vänder sig till unga i år 2, 5 och 8.

Konkurrensverkets beslut Göteborgs kommun – Boendeplatser för ensamkommande barn och unga

Konkurrensverkets beslut i ärendet om Göteborgs Stads mellanhavanden med Hero Sverige AB.