Skip to main content

Taggar

miljö park och natur

Jämlikt Göteborg

internationellt arbete

trygghet och brottsförebyggande

hr och arbetsmarknad

demokrati och mänskliga rättigheter

kultur och fritid

sociala frågor och funktionshinder

idrott och föreningsliv

Utbildning skola och förskola

näringsliv

politik och organisation

Stadsutveckling

Inbjudan och program elevhälsans upptaktsdag 2018

Inbjudan och program elevhälsans upptaktsdag 2018

Normer som skaver - hbtq-personers sociala arbetsmiljö i Göteborgs Stad

Rapporten är beställd av Göteborgs Universitet och syftet är att klarlägga hur hbtq-personer som arbetar i Göteborgs Stad upplever sin arbetsmiljö.

Avhopparverksamheten i Göteborgs Stad 2011–2016

I denna rapport följs verksamheten inom Göteborgs Stads avhopparverksamhet vid Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet/Samhällsskydd och beredskap. Rapporten visar bland annat att fyra av tio av de som genomgått programmet inte dömts för nya brott. Rapporten är framtagen av avdelningen för samhällsskydd och beredskap, stadsledningskontoret, Göteborgs stad.

BDO - Granskning av leverantörskontakter 20180621

BDO - Granskning av leverantörskontakter 20180621

Sommarkartläggning 2018

Sommarkartläggning 2018

Dokument   •   2018-06-20 19:18 CEST

Sommarkartläggningen genomförs varje år av Social resursförvaltning. Den fungerar som en del i arbetet med att motverka social oro under sommaren. Kartläggningen genomförs i form av enkät som skickas till stadsdelarna. Enkäten innehåller frågor om bemanning vad gäller fältarbetare och fritidspersonal, aktiviteter för barn och unga och om behov av samverkan under sommaren.

Betygsresultat 2018 grundskola_uppdaterad

Betygsresultat 2018 grundskola_uppdaterad

Dokument   •   2018-06-20 16:55 CEST

Brott och trygghet - statistik över brottslighet och trygghet i Göteborg (2018)
Betygsresultat 2018 grundskola

Betygsresultat 2018 grundskola

Dokument   •   2018-06-20 12:00 CEST

Meritvärde åk 9

Dokument   •   2018-06-20 12:00 CEST

Behörighet åk 9

Dokument   •   2018-06-20 12:00 CEST

Nått målen åk 9

Dokument   •   2018-06-20 12:00 CEST

Nått målen åk 6

Dokument   •   2018-06-20 12:00 CEST

Kontaktperson per stadsdel betygsresultat 2018
Sammandrag. Granskning av chefers förutsättningar i Göteborgs Stad (juni 2018)
Rapport. Granskning av chefers förutsättningar i Göteborgs Stad (juni 2018)
Sammandrag. Granskning av chefers förutsättningar i Göteborgs Stad (juni 2018)
Rapport. Granskning av chefers förutsättningar i Göteborgs Stad (juni 2018)
Hbtq-personers arbetsmiljö i Göteborgs Stad
BDO:s rapport om Intraservice

BDO:s rapport om Intraservice

Dokument   •   2018-06-01 09:00 CEST

BDO:s rapport om Intraservice

Program_Kvillestråkets_invigning

Program_Kvillestråkets_invigning

Dokument   •   2018-05-30 12:28 CEST

Alla programpunkter samlade