Skip to main content

Den 10 oktober blir Lundby 250 kvadratmeter vackrare

Evenemang

Under sommaren och hösten har mosaiker satts upp på gångtunnlarna vid Eketrägatans hållplats. Den 10 oktober är det dags för invigning. Foto: Trygg, vacker stad
10
OCT
Eketrägatans hållplats
  -

Barn och unga från skolor på Hisingen, seniorer från träffpunkter och andra Lundbybor har tillsammans skapat 250 m2 mosaik, som nu förgyller gångtunnlarna vid Eketrägatans hållplats. Onsdagen den 10 oktober är det dags för invigning.

I samarbete med Ungdomsfullmäktige, stadsdelsförvaltningen Lundby och Mosaikfabriken har Trygg, vacker stad genomfört ett projekt som utmynnat i att såväl yngre som äldre medborgare på Hisingen och i Lundby tillsammans har skapat mängder av fina mosaiker, som under sommaren och hösten har satts upp i gångtunnlarna vid Eketrägatans hållplats.

Onsdagen den 10 oktober kl. 13 är det officiell invigning av mosaiktunnlarna vid Eketrägatans hållplats.

Varmt välkomna!