Skip to main content

7,5 miljoner ett första steg mot ett fossilfritt Göteborg

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2018 12:14 CEST

I rapporten Fossilfritt Göteborg - vad krävs? finns rubriken Förklaring av symboler. Där kan du enkelt lära dig tolka tabellen ovan.

Nu växlar vi upp arbetet med att minska mängden plast, satsa på fossilfria arbetsfordon och installera solceller på kommunala tak.

Miljö- och klimatnämnden har fördelat 25 åtgärder ur rapporten Fossilfritt Göteborg – vad krävs? till ett flertal av stadens nämnder och bolag. Till de 25 åtgärderna har nämnden fördelat 7,5 miljoner kronor i driftsmedel för att intensifiera arbetet.

Fossilfritt Göteborg – vad krävs? är nästa steg i Göteborgs Stads klimatstrategiska arbete. Rapporten innehåller 83 åtgärder för att sänka kommunens och göteborgarnas utsläpp med målsättningen att klara 1,5-gradersmålet i Parisavtalet.

För att ta ett första steg mot att förverkliga de åtgärder som rapporten identifierat avsattes tio miljoner kronor i miljö- och klimatnämndens budget 2018. Nämnden fick också i uppdrag att under 2018 påbörja hantering, prioritering och fördelning av medel och genomförande av åtgärder enligt rapporten.

Två miljoner har enligt tidigare beslut i nämnden gått till att färdigställa rapporten. Nu har nämnden fördelat 25 uppdrag som enligt rapporten behöver genomföras. Till uppdragen kopplar nämnden 7,5 miljoner kronor i driftsmedel för att genomföra arbetet.

– För att välja ut vilka åtgärder vi ville satsa på just nu har vi pratat med de förvaltningar och bolag som ansvarar för eller berörs av åtgärderna. Tillsammans har vi hittat de här åtgärderna som är tekniskt möjliga och där de berörda förvaltningarna och bolagen har möjlighet att ta sig an dem redan under hösten, säger Anna Ledin, direktör miljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

En halv miljon kronor har inte fördelats till något uppdrag. Det har inte gått att identifiera fler åtgärder som det går att sätta igång med under 2018.

Bland de 25 uppdrag som fördelats finns bland annat:

  • Skapa spetsprojekt med fossilfritt byggande.
  • Byta bränsle och förnya fordonsparken för att minska utsläppen från arbetsmaskiner.
  • Energioptimera driften av kommunala fastigheter med smarta styrfunktioner.
  • Installera solceller och solfångare på kommunala fastigheters tak och mark.
  • Minska inköpen av plast och engångsmaterial.

Alla 25 åtgärder som fått pengar finns på goteborg.se

Kontakt:

Anna Ledin, direktör miljöförvaltningen Göteborgs Stad
0703-23 40 15 anna.ledin@miljo.goteborg.se

Helena Norin (MP), ordförande miljö- och klimatnämnden
0707-55 81 24 helena.norin@politiker.goteborg.se

Axel Darvik (L), 2:e vice ordförande miljö- och klimatnämnden
0702-48 02 71 axel.darvik@politiker.goteborg.se