Skip to main content

800 Norra Hisingsanställda deltar i projekt för en hållbar äldreomsorg

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2017 08:27 CEST

EU-projektet Den visa organisationen utvecklar en attraktiv arbetsplats genom att medskapa. Målet är ökad hälsa och rätt kompetens till verksamheten.

-När våra medarbetare är medskapare och får mer ansvar och makt över sitt arbete trivs de bättre och är mindre sjuka, säger Rüddi Porsgaard, projektledare.

Inom särskilt boende (äldreboende) har vi arbetat med inflytande och delaktighet sedan 2014 och vi ser att siffrorna går åt rätt håll. Från att ha varit den stadsdel i Göteborg med minst nöjda medarbetare 2014 hade vi 2016 års mätningar de mest nöjda medarbetarna.


Ett initiativ från verksamheten

Initiativet till projektet kommer från äldreomsorgen och utgår ifrån det övergripande målet, att verk­samheten blir kompetensförsörjd och att arbetsmiljön bidrar till god hälsa. För att nå dit arbetar projektet med att skapa bättre förutsättningar för inflytande och delaktighet, dela kunskap och reflektera för lärande. Projektets aktiviteter och utbildningar baseras på forskning, verksamhetens behov och de utmaningar äldreomsorgen står inför.


Ledarskap och hälsa
Under projektets första år har ledare fått verktyg och metoder för att skapa förutsättningar för ett medskapande arbetsklimat och leda arbetsgrupper mot utvecklingsmål. På äldreboenden i Norra Hisingen har det startats ledningsgrupper med undersköterskor för att få input från de som står närmast seniorerna. Flera arbetsgrupper har startats för att se över hur vi kan förbättra samarbeten och dela kunskap med varandra och mellan olika yrkesroller. Vi vet vilka vi är till för och när vi har det i fokus och lär oss under tiden, så agerar vi som en vis organisation. På det här sättet vill vi öka hälsan på arbetsplatsen, kompetensutveckla personal och hitta nya strukturer och arbetssätt för en mer hållbar äldreomsorg.

Projektet är EU-finansierat och medfinansierat av Norra Hisingen. Det pågår från mars 2016 till februari 2019 och innefattar 800 medarbetare och chefer inom äldreomsorg och Hälso- och sjukvård i Norra Hisingen.

Vill du veta mer:
Projektledare: Rüddi Porsgaard 031-366 91 12 ruddi.porsgaard@norrahisingen.goteborg.se
Stadsdelsdirektör: Johan Fritz 031-366 94 01 johan.fritz@norrahisingen.goteborg.se