Skip to main content

Åtta nya skolor till Göteborg - lokalförvaltningen säkrar framtida skolbyggen med nya samarbetsavtal

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2018 09:48 CEST

Fotograf: Lo Birgersson

Göteborg får åtta nya grundskolor fram till 2024. Det blev klart när lokalförvaltningen i Göteborgs Stad under veckan skrev avtal med byggentreprenadföretagen Byggdialog och Peab, som vunnit varsin upphandling av två stora skolpaket. Lokalförvaltningen har genom att satsa på strategisk partnering säkrat byggandet av nya grundskolor i Göteborg för lång tid framåt.

När Göteborg växer behöver lokalförvaltningen möta stadens långsiktiga behov av lokaler för kommunal service, inte minst det ökade behovet av skolplatser. Den rådande högkonjunkturen inom byggsektorn gör det till en utmaning eftersom konkurrensen om entreprenörer och erfarna byggprojektledare är stor.

- Vi behöver vara en attraktiv beställare som främjar en sund konkurrens. Det krävs för att vi ska kunna möta stadens behov och utmaningar. Därför känns det riktigt bra att vi tack vare strategisk partnering kan effektivisera våra arbetssätt och locka både stora och små entreprenörer att lämna anbud, säger Charlotta Hansson Allefelt, chef för projektavdelningen på lokalförvaltningen i Göteborg Stad.

Byggdialog och Peab stolta samarbetspartners
En del av lokalförvaltningens nya inköpsstrategi har varit att använda just upphandlingsformen strategisk partnering vilket innebär att förvaltningen sluter avtal med en entreprenör om ett antal projekt i ett samlat paket.

- Vi på Peab har stor erfarenhet och kompetens av att bygga skolor och strategisk partnering ligger oss varmt om hjärtat. Genom att inleda det här samarbetet med lokalförvaltningen för en lång tid framöver kan vi vara med och utveckla samhället. Det är viktigt för oss, säger Stellan Haraldsson, Regionchef Peab.

- Vi är väldigt glada att lokalförvaltningen i Göteborgs Stad valt strategisk partnering som samarbetsform och ByggDialog som totalentreprenör. För oss på ByggDialog som enbart arbetar i partneringsamverkan känns det jättebra att tillsammans med alla andra aktörer få vara med och bidra till utvecklingen av Göteborgs skolor. Vi hoppas att vår långa erfarenhet av arbetsformen kan komma till stor nytta i samarbetet, säger Jörgen Sundhäll, VD ByggDialog.

Många fördelar med strategisk partnering
Ett långsiktigt partneringsamarbete skapar stora samordningsvinster vilket i sin tur ger förutsättningar för en stabil resursplanering hos både entreprenören och beställaren.

- Det unika med den här upphandlingen är att vi inte har identifierat exakt vilka skolor som ska byggas i förväg. Däremot vet vi utifrån befolkningsstatistik att det kommer att finnas behov av fler skolplatser. Genom dessa nya samarbeten med Peab och Byggdialog säkrar vi våra framtida grundskolebyggen, säger Mats Andréason, chef för upphandlingsenheten på lokalförförvaltningen.

Fler projekt och upphandlingar på gång för lokalförvaltningen
Redan nu förbereder lokalförvaltningen för liknande upphandlingar av förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service (BmSS). Den nya upphandlingsformen ersätter inte övriga typer av upphandlingar utan ska ses som ett viktigt komplement för att på bästa sätt tillgodose stadens stora behov av lokaler för kommunal verksamhet.

För mer information om kommande projekt och upphandlingar anordnar förvaltningen en frukostträff där entreprenörer inom byggsektorn är välkomna.

För mer information om frukostträffen, se här!

Kontaktpersoner

Charlotta Hansson Allefelt, chef för projektavdelningen, lokalförvaltningen
charlotta.hansson.allefelt@lf.goteborg.se
Telefon: 070-601 33 69

Mats Andréason, chef för upphandlingsenheten, lokalförvaltningen
mats.andreason@lf.goteborg.se
Telefon: 072-855 42 73