Skip to main content

Äldreboendeplanen för 2019-2022 visar behov av fler äldreboenden från år 2021

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2019 13:47 CET

Göteborgs Stads har ett sextiotal äldreboenden. Ekparkens äldreboende i Örgryte-Härlanda är ett av dem. Foto: Peter Svenson

Nu har Äldreboendeplan för 2019-2022 godkänts av alla berörda nämnder inom Göteborgs Stad. Bedömningen är att tillgång och efterfrågan på permanentlägenheter i äldreboende är i balans under perioden 2019-2022. Från och med år 2020 vänder befolkningsutvecklingen uppåt och befolkningen över 65 år ökar.

I planen betonas att antalet äldre fortsätter att öka efter planperioden 2019-2022 och att befintliga äldreboenden kommer att behöva förnyas och till en del ersättas. Från och med 2021 föreslås, enligt Långsiktig plan för fler äldreboendelägenheter 2021-2035, att ett äldreboende med cirka 100 lägenheter tas i bruk per år för att klara behovet och inte tappa takten.

Planeringen för att tillgodose behoven av boende för stadens äldre görs i samverkan mellan stadsdelarna, Äldreboendesamordningen (resursnämndsuppdrag i Örgryte-Härlanda), Lokalsekretariatet, Lokalförvaltningen samt förvaltningen för inköp och upphandling.

Länk till Äldreboendeplan 2019-2022 (Uppdateras varje år och beslutas i alla stadsdelsnämnder för sig)

Länk till Långsiktig plan för fler äldreboendelägenheter 2021-2035 (Beslutad i kommunfullmäktige)

Kontaktperson: Pia Söderkvist, områdeschefÄldreboendesamordning Göteborg

E-post: pia.johansson.soderkvist@orgryteharlanda.goteborg.se Telefon: 031-365 51 40