Skip to main content

”Alla vinner på en mer jämlik stad” - ny utställning om jämlikhet i Göteborg

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2018 13:47 CET

Göteborgs Stad satsar långsiktigt och uthålligt på att minska skillnader i livsvillkor och hälsa. Nu öppnar utställningen ”Alla vinner på en mer jämlik stad”. Tanken är att göteborgarna ska få veta mer om arbetet som görs för en mer jämlik och sammanhållen stad.

För de allra flesta är Göteborg en bra stad att bo i. Men idag är vår stad inte jämlik. Hur vi har det där vi leker, växer upp, bor, arbetar och åldras skiljer sig stort mellan göteborgare.

- Att göra Göteborg mer jämlikt genomsyrar hela stadens budget och arbete. Nu vill vi berätta för göteborgarna om vad som görs, säger Ritva Gonzalez som är samordningschef för Jämlikt Göteborg.

Utställningen på Stadsbiblioteket vänder sig till både barn och vuxna. Den tar upp de skillnader i livsvillkor som Jämlikhetsrapporten 2017 visar på och arbetet för en mer jämlik och sammanhållen stad. Internationell och svensk forskning är tydlig, jämlika samhällen fungerar bättre är ojämlika. Alla får det bättre om ojämlikheten minskar i samhället, även de som redan har det bra.

- Utställningen är till för alla göteborgare. Vi hoppas kunna inspirera till funderingar kring jämlikhet och det arbete som görs, säger Ritva Gonzalez.

Göteborgs Stad har tillsammans med näringslivet och delar av civilsamhället jobbat för jämlikhet i många år, med en ökad kraftsamling de senaste fyra åren.

- Nu gör staden en resa för att minska skillnaderna. Att arbeta för jämlikhet är en investering, både i människors liv och i Göteborg, säger Ritva Gonzalez.

Praktisk information:
Välkommen på en utställning om jämlikhet i Göteborg och arbetet för en mer jämlik stad.

Vernissage torsdagen 22 mars klockan 17.00

Marina Johansson (S) inviger utställningen. Åsa Lundquist, som är författare till Jämlikhetsrapporten 2017, och samordningschef Ritva Gonzalez föreläser i samband med invigningen.

Utställningen ” Alla vinner på en mer jämlik stad” pågår 22 mars till 18 april på Stadsbiblioteket. Samma öppettider som biblioteket. Varmt välkomna!

Läs mer om Jämlikt Göteborg och följ arbetet på: 

http://www.goteborg.se/jamlikt

https://www.facebook.com/jamliktgoteborg