Skip to main content

Allvarlig kritik från IVO efter händelser på Kofferdalens korttidshem

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2018 12:19 CEST

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar allvarlig kritik mot Social resursnämnd efter händelser på Kofferdalens korttidshem, där ett barn brännskadades svårt och ett annat barn avled efter en drunkningsolycka.
- Vi ser ytterst allvarligt på det som har hänt och tar till oss kritiken, säger Ingela Johansson, verksamhetschef.

I sitt beslut riktar IVO kritik mot att Social resursnämnd inte tidigare har vidtagit kraftfullare åtgärder trots kännedom om brister i verksamheten. IVO bedömer bland annat att nämnden har brustit i att göra riskanalyser och att man inte har utövat egenkontroll i tillräcklig omfattning.

Verksamheten på Kofferdalen är stängd och IVO avslutar ärendet. Myndigheten kommer att göra en tillsyn i de nya lokaler där ny korttidsverksamhet för barn startar.

Social resursförvaltning tog över Kofferdalens korttidshem i januari år 2016. Det framgick omgående att det fanns problem i arbetsgruppen. Därför sattes de första åtgärderna in redan efter en månad, bland annat i form av förstärkning av stödpedagog och chef. Flera ytterligare åtgärder har sedan dess vidtagits för korttidshemmet.

- Vi har jobbat väldigt mycket med det här korttidshemmet men det inte har räckt, säger Ingela Johansson.

Social resursförvaltning har sex korttidshem. Nu skärper förvaltningen arbetet med uppföljning och kontroll av alla rutiner på korttidshemmen. Det är av yttersta vikt att alla medarbetare följer rutinerna.

Kofferdalens korttidshem har stängts och kommer inte att öppnas igen.

- Vi kommer att vara vaksamma på att de problem som fanns på Kofferdalen inte förs vidare till andra verksamheter, säger Ingela Johansson.

Social resursförvaltning kommer också att säkerställa att verksamheterna följer kraven på dokumentation och avvikelsehantering. Därför kommer förvaltningen att göra ytterligare en satsning på att utbilda ledning och samtliga medarbetare i avvikelsehantering och lex Sarah.

- Det som har hänt är oerhört tragiskt och det får aldrig hända igen, säger Ingela Johansson.

För mer information:

Kontakta Ingela Johansson, verksamhetschef funktionsstöd, Social resursförvaltning.
Telefon: 031-367 91 05
E-post: ingela.johansson@socialresurs.goteborg.se